Benediction — Foetus Noose songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Foetus Noose" van Benediction.

Songteksten

Cloying blackness, within the womb, unwanted child’s fleshly tomb
Umbilicus, a weaved choke, hung in time, frail neck is broke
Aborted form’s placenta shroud, writhe in untold fear
Suffer not this child to live, awash in bitter tears
Eternally they’re cast in a sea of feculence
Sound the flatline knell, bloodied noose, a cold embrace
Salted out of life’s chance, lost souls disarrayed
What never was, can never be, grotesques we betrayed
Mortal remains. Now just burning embers
It cuts both ways, for all those dismembered
Carbonized by fire, burning flames of hate
Guilty in a blinkered court, destruction, child’s play
Beaten derewcts on the brink of death, there’s no requiem
Nothingness is what remains, no chance to live again

Songtekstvertaling

Zwartheid in de baarmoeder, vleselijke tombe van een ongewenst kind.
Navel, een geweven wurggreep, in de tijd gehangen, broze nek is gebroken
Gelabelde placenta-lijkwade, writhe in untold fear
Laat dit kind niet leven, overspoeld met bittere tranen.
Voor eeuwig zijn ze in een zee van weelde geworpen.
Geluid de platte lijn knell, bebloede strop, een koude omhelzing
Gezouten uit de kans van het leven, verloren zielen gedesarrayeerd
Wat nooit was, nooit kan zijn, groteskes die we verraadden
Stoffelijke resten. Nu alleen nog maar gloeien
Het snijdt aan twee kanten, voor al die in stukken gesneden
Door vuur gecarboniseerd, brandende vlammen van haat
Schuldig in een kortzichtige rechtbank, vernietiging, kinderspel
Geslagen derewcts op de rand van de dood, er is geen requiem
Niets is wat overblijft, geen kans om weer te leven.