Benediction — Experimental Stage songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Experimental Stage" van Benediction.

Songteksten

Clawed fingers forcing iron bars
Visions of tortured misery
Semi-human tears of frustrated rage
Hunched up in this fuckin' cage
My emotions are artificially induced
Though no further need to feel
Now I’ve fabricated steel limbs
Electro-pulses throb within
Man made monster
Morbid science
Deaf to my feeble protests
I’ve served my purpose
In my veins life fluid used to flow
Now drained and replaced
With sedative substances
To restrain instinctive rage
Man made monster
Morbid science
Deaf to my feeble protests
I’ve served my purpose

Songtekstvertaling

Gekrabde vingers dwingen ijzeren staven
Visioenen van gekwelde ellende
Half-menselijke tranen van gefrustreerde woede
In deze kooi.
Mijn emoties worden kunstmatig opgewekt.
Hoewel geen behoefte meer om te voelen
Nu heb ik stalen ledematen gefabriceerd.
Elektropulsen die binnenstromen
Door de mens gemaakt monster
Morbide wetenschap
Doof voor mijn zwakke protesten
Ik heb mijn doel gediend.
In mijn aderen stroomde levensvloeistof
Nu afgetapt en vervangen
Met sederende stoffen
Om instinctieve woede te bedwingen.
Door de mens gemaakt monster
Morbide wetenschap
Doof voor mijn zwakke protesten
Ik heb mijn doel gediend.