Benediction — Divine Ultimatum songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Divine Ultimatum" van Benediction.

Songteksten

Through all seeing eyes, scrutinize the world
Syndicate of one
Angered by mankind’s affairs
In his divine wisdom, he laid down the guidelines
Laws governing existence
Which mankind dismissed without care
The deadlines expired — crush them
With their own evils!
Armed to the teeth power crazed countries
Levelled by storms of atomic overkill
Mother nature chastising the corrupt and the selfish
Unleash the elements in all their fury
Battered humanity extends its hand in hope of repentance
The divine one recoils in defiance, due warning was given
Divine ultimatum, nothingness prevails

Songtekstvertaling

Door al het zien van ogen, bekijk de wereld
Syndicaat van één
Boos over de dingen van de mensen
In Zijn Goddelijke Wijsheid legde hij de richtlijnen vast.
Bestaansrecht
Die de mensheid zonder zorg heeft afgewezen.
De termijnen verlopen-verpletter ze
Met hun eigen kwaad!
Bewapend tot de tanden macht gekke landen
Geteisterd door stormen van atomaire overkill
Moeder natuur straft de corrupten en de egoïsten
Laat de elementen in al hun woede los.
De mishandelde mensheid reikt zijn hand uit in de hoop op berouw.
De goddelijke herroept in verzet, de juiste waarschuwing werd gegeven
Goddelijk ultimatum, het niets overwint