Benediction — Ashen Epitaph songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ashen Epitaph" van Benediction.

Songteksten

The rupture of the brain from flesh, children of the black
Devouring mother, call her blessed, with impetus they lack
Glorified spineless triumph, sick polluted mind
Grusome child in void, evolution of humankind
Operant child in unity. Unseen, unheard this day
Floating mind is veiled in blood, the body is taken away
Stripped of appendages, ungiven choice
Awaiting intervention, mind without a voice
Mentally amplify, cerebral lustrate
Life after bodily death, brain without a face
Black mother feeds the rancourous scorn, sinful propagate
Metaphysically entity, redact, coerce, farsense, create
Infinite years, immortality chained. Aeons herein encased
Artificial, surrogate overt inhuman waste
Divorced from purile emotion, hidden humanity
Body, a cremated epitaph. Torso innutility
Utterance of death’s blessing. Funeral absent dream
Muted in a voiceless uproar, deafened to hear her screams
Banished to an exile life, prisoner of the brain
Mind enhancer switches in, with unrelenting pain
Bodiless mentally, The twisted saint began
Spawned inside a sterile womb, nurturing the mental man

Songtekstvertaling

De breuk van de hersenen van het vlees, kinderen van het zwart
Verslind moeder, noem haar gezegend, met een impuls die ze missen
Verheerlijkte triomf, zieke, vervuilde geest.
Grusome child in void, evolution of humankind
Operant kind in eenheid. Ongezien, ongehoord vandaag
Zwevende geest is bedekt met bloed, het lichaam wordt weggenomen
Ontdaan van aanhangsels, Onbevlekte Ontvangenis
Wachten op interventie, geest zonder stem
Mentaal versterken, cerebrale lustratie
Leven na lichamelijke dood, hersenen zonder gezicht
Zwarte moeder voedt de schandelijke verachtelijke, zondige propaganda.
Metafysisch entiteit, repact, dwang, farsense, create
Oneindige jaren, onsterfelijkheid geketend. Aeons hierin omhuld
Kunstmatig, surrogaat overt onmenselijk afval
Gescheiden van pure emotie, verborgen menselijkheid.
Lichaam, een gecremeerd grafschrift. Romptiliteit
Het uitspreken van de zegen van de dood. Begrafenis zonder droom
Gedempt in een stemloos tumult, doof om haar geschreeuw te horen
Verbannen naar een leven in ballingschap, gevangene van de hersenen
Geestversterker schakelt in, met onverbiddelijke pijn
Geestelijk, begon de verwrongen Heilige.
Voortgekomen in een steriele baarmoeder, verzorgend de geestelijke man