Benediction — Artefacted Irreligion songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Artefacted Irreligion" van Benediction.

Songteksten

Contained in blood scrawl, compiled evil artifacts
Insane instigators of ritualistic pacts
Necronomicon, bestial methods, age old torrid acts
If darker side thus beckon, in limbo boundaries must be smashed!
Delving demonic entrance, connecting incantations
(you're the) Doorway for unbeings past
Induce, recite, summon reprise
Bid welcome to Candarian 'Guise
Possession escalates, your confused eyes revert
Senses nulled, inert
Induce, recite, summon reprise
Bid welcome to Candarian 'Guise
Your soul now quoshed, with blinded eyes
Your grasp impaired enlightenment
Demonicus mortal

Songtekstvertaling

In bloed gekrabbel, compilatie van kwade artefacten
Krankzinnige aanstichters van rituele pacten
Necronomicon, bestial methods, age old torrid acts
Als de donkere kant zo wenkon, in limbo grenzen moeten worden gebroken!
Delving demonic entry, connecting incantations
deuropening voor het verleden
Roep op tot herhaling.
Welkom bij Candarian ' s Guise.
Bezit escaleert, je verwarde ogen keren terug
Zintuigen vernietigd, inert
Roep op tot herhaling.
Welkom bij Candarian ' s Guise.
Je ziel bonst nu, met verblindende ogen.
Je greep verstoorde verlichting.
Demonicus sterveling