Barry McGuire — Oh Miss Mary songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Oh Miss Mary" van Barry McGuire.

Songteksten

Oh, Miss Mary, where are you wanderin'?
Oh, Miss Mary, where are you wanderin'?
Three days and Mary’s comin' home.
When Mary was a young girl she took to wanderin'. Never would she leave me and
not come back again.
Swear I hear her singing, singing in the western wind. Three days and Mary’s
comin' home.
Oh, Miss Mary, where are you wanderin'?
Mary chased a rainbow over the mountains. Crossed so many rivers, Lord,
that I can’t count them.
She wouldn’t want the rainbows even if she found them. Three days and Mary’s
comin' home.
Oh, Miss Mary, where are you wanderin'?
Watchin' for my Mary, wish she was home again. Home from the rivers, Lord,
home from the mountains.
If I turn my back, say, she’d just be gone again. Three days and Mary’s comin'
home.
Oh, Miss Mary, where are you wanderin'?

Songtekstvertaling

Miss Mary, waar gaat u heen?
Miss Mary, waar gaat u heen?
Drie dagen en Mary komt thuis.
Toen Mary een jong meisje was nam ze haar mee naar wanderin'. Ze zou me nooit verlaten en
niet meer terugkomen.
Zweer dat ik haar hoor zingen, zingen in de westerse wind. Drie dagen en Mary ' s
ik kom naar huis.
Miss Mary, waar gaat u heen?
Mary achtervolgde een regenboog over de bergen. Ik heb zoveel rivieren doorkruist, Heer.,
dat ik ze niet kan tellen.
Ze zou de regenbogen niet willen zelfs als ze ze zou vinden. Drie dagen en Mary ' s
ik kom naar huis.
Miss Mary, waar gaat u heen?
Ik wou dat Mary weer thuis was. Thuis van de rivieren, Heer,
thuis uit de bergen.
Als ik me omdraai, zou ze weer weg zijn. Drie dagen en Mary komt.
huis.
Miss Mary, waar gaat u heen?