Barry McGuire — My King songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My King" van Barry McGuire.

Songteksten

I met a Cosmic Cowboy and He’s ridin the stary range.
He’s a supernatural plowboy. He’s dressed up kind of strange.
At first you know, I didn’t even see him; Hey, I was out there on the run.
But that old hat that He’s wearin, its shinin brighter than the sun.
And when my eyes adjusted, to the flashin of his smile;
Oh, I saw his invitation. He said, «Come on, we’ll go ridin for awhile.»
And you know we rode along together, for more than half a day.
Right through the changin weather; the sky was all turning gray.
And the chilly winds were blowin, and the cold was cutting deep.
Then it started snowing, the trail was gettin steep.
I was just about to turn around, and head on back down the way we came.
Somehow without a sound, I heard Him call my name.
Lookin up, I saw we was high up on this ridge. He took me by my hand;
lead me right over to the edge.
I was so scared I couldn’t find a single word to say.
I mean, there’s 10, 000 feet of empty air, and it’s just about an inch away.
But a million miles was out beyond the waving of his hand.
And I was looking through His eyes, right in through another land.
He said; «This is my Fathers ranch, just as far as you can see.
He made it out of nothing; every branch, every tree.
The stars, and the mountians, the rivers, the streams;
the oceans and the fountains, and the valley of your dreams.
Thats right, I know that place you long to be.
Truth is, I’m the only door, you’re going to have to pass right through me.
Bendin back I tipped my hat so I could look Him in the eye.
He just smiled and gave me confidence. He said; «Go ahead and try.»
Well, it was now or never, and I knew I had to start.
So I took that step and I went fallin, straight in through His heart.
The first thing that I noticed, coming out the other side;
All my fears had vanished. Jesus taught me how to fly!
There’s a Cosmic cowboy, and he rides the stary range.
He’s a supernatural plowboy, and he is dressed up kind of strange.
To think I nearly missed Him, being out there on the run.
Ah, but that old hat that he’s wearin, its shinning brighter than the sun.
And when my eyes adjusted, to the flashin of his smile;
Hey, I saw his invitation. He said; «Come on, Me and You,
we’ll go ridin for awhile.»

Songtekstvertaling

Ik ontmoette een kosmische Cowboy en hij rijdt in de stary range.
Hij is een bovennatuurlijke plowboy. Hij is nogal vreemd gekleed.
Eerst zag ik hem niet eens, Ik was op de vlucht.
Maar die oude hoed die hij draagt, schijnt helderder dan de zon.
En toen mijn ogen zich aanpasten, aan de flits van zijn glimlach;
Ik zag zijn uitnodiging. Hij zei: "Kom op, we gaan een tijdje rijden.»
En je weet dat we meer dan een halve dag samen reden.
Recht door het weer van changin, de hemel werd grijs.
En de koude wind waaide, en de kou sneed diep.
Toen begon het te sneeuwen, het pad werd steil.
Ik stond op het punt om me om te draaien, en weer terug te gaan zoals we kwamen.
Zonder geluid hoorde ik hem mijn naam roepen.
Ik zag dat we hoog op deze bergkam zaten. Hij nam me bij mijn hand;
leid me naar de rand.
Ik was zo bang dat ik niets meer kon zeggen.
Ik bedoel, er is 10.000 voet lege lucht, en het is ongeveer een centimeter verderop.
Maar een miljoen mijl buiten het zwaaien van zijn hand.
En ik keek door zijn ogen, recht door een ander land.
Hij zei: "Dit is mijn vaders ranch, zo ver als jullie kunnen zien.
Hij maakte het uit niets, elke tak, elke boom.
De sterren, en de mountians, de rivieren, de beken;
de oceanen en de fonteinen en de vallei van je dromen.
Dat klopt, ik weet waar je naar verlangt.
De waarheid is, Ik ben de enige deur, Je moet dwars door me heen.
Bendin terug Ik gaf mijn hoed om hem in de ogen te kunnen kijken.
Hij glimlachte en gaf me zelfvertrouwen. Hij zei: "probeer het maar.»
Nou, het was nu of nooit, en ik wist dat ik moest beginnen.
Dus ik nam die stap en faalde, recht door zijn hart.
Het eerste wat me opviel, kwam er aan de andere kant uit. ;
Al mijn angsten waren verdwenen. Jezus heeft me leren vliegen.
Er is een kosmische cowboy, en hij rijdt op de stary range.
Hij is een bovennatuurlijke plowboy, en hij is nogal vreemd gekleed.
En dan te bedenken dat ik hem bijna miste, terwijl hij op de vlucht was.
Maar die oude hoed die hij draagt, schijnt helderder dan de zon.
En toen mijn ogen zich aanpasten, aan de flits van zijn glimlach;
Ik zag zijn uitnodiging. Hij zei: "Kom op, Jij en ik.,
we gaan een tijdje rijden.»