Barry McGuire — Another Country songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Another Country" van Barry McGuire.

Songteksten

Lost hours and secrets too,
No one will find but you,
Falling is like brand new rain,
Places I have never been,
I thought these things would come to me.
Love is another country, and I want to go —
I want to go too. I want to go with you.
I want to go too. I want to go with you.
But Im broke down right here.
My heart wont come out clear.
I get lost on the inside too.
How could I make sense to you?
And when you walk away from me,
Youre further than another country and I want to go —
I want to go too. I want to go with you.
I want to go too. I want to go with you.
If you should lose you place,
This world should hide its face
And go where you cant follow to,
I will come and look for you,
And you can just hold onto me,
Strangers in another country cause I want to go —
I want to go too. I want to go with you.
I want to go too. I want to go with you.

Songtekstvertaling

Verloren uren en geheimen ook.,
Niemand zal het vinden behalve jij.,
Vallen is als gloednieuwe regen,
Plaatsen waar ik nog nooit geweest ben,
Ik dacht dat deze dingen naar mij zouden komen.
Liefde is een ander land, en Ik wil gaan —
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.
Maar ik heb hier pech.
Mijn hart komt er niet helder uit.
Ik verdwaal ook van binnen.
Hoe kon ik logisch voor je zijn?
En als je van me wegloopt,
Je bent verder dan een ander land en Ik wil gaan. —
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.
Als je je plaats verliest,
Deze wereld moet zijn gezicht verbergen.
En ga waar je niet kunt volgen,
Ik zal je komen zoeken.,
En je kunt me gewoon vasthouden,
Vreemdelingen in een ander land want Ik wil gaan —
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.
Ik wil ook gaan. Ik wil met je mee.