Bandish Projekt — Alchemy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Alchemy" van Bandish Projekt.

Songteksten

Down with dog position, locust,
cobra, standing tree.
I am the motherland expanding,
pregnancy unplanned in the 21st
century.
More than our people, our culture,
our country, I’m ALCHEMY.
Raag main taal, rhythm and
Melody.
Conceived when Shiva breathe the
kiss which died on the lips of his
bride Parvati.
Desi, Gora, Kala I’m every grain of
rice in your Basmati, every spice in
your Garam Masala.
I’m the turmeric stain on your
Gandmother’s hands.
I’m eena meena dika die dama
nika retika flames on your penial
gland.
I’m the mala beads slipping
through her fingers like display
seed of sands through an hour
glass.
I’m the jigsaw made from the
shattered fragments of the past,
pieced together in a way that
works for us.
A billion strong and uprising and
it’s impossible to ignore us.
The interwoven of
Bengali, Gujarati, Kannada,
Marathi, Hindi, Kashmiri,
Malayalam, Nepali, Punjabi,
Sindhi, Telugu, Tamil or Urdu
Ginger, Chilly and Garlic.
Brahmin, Kshatriya, Dalit… Touch
me for I’m no longer untouchable.
Capable, practically inescapable.
No longer unaccountable.
I’m an accountant, I programme
your IT.
I’m the Chai, Latte, Ice Tea.
That the Chai Wala stares at
Moongfalis…
He sighs. On the rise of the
middle class whispering their
upwardly mobile mantra.
Thank God almighty, I am free at
last.
I sing «Tumhi ho mata Hindustan»
as I smoke beedis, chew paan and
watch Bollywood DVDS starring
Akshay Kumar and Shahrukh
Khan.
Remixing Prayanaam by
whispering my mantra «I am a
disco dancer» under my breathe. Profound, primitive and
superstitious. Spread of Canada to
Australia, Trinidad to Mauritius…
I will always be INDIA.
The impoverished child that bangs
the window of your ambassador
car.
The old man who instead of
clapping his hands simply says
«Arree WAAAAHHHH»
I am Saraswati whose veena was
later remixed into the shape of a
sitar just like «Om mane padme
hum «of the tabla drum became
the «ta teri kit… tera te…» to turn
tables and a mixer.
I am the rickshawala.
I have the white Tiger, a survivor
rising up in the drive to progress.
I am the distressed heart of Delhi,
Calcutta’s cloaked streets,
Bombay’s blocked arteries and an
accumulation of stress… yessss!
I am HINDUSTAN.
In the land of Ustad Ali Akbar
Khan and Kaun Banega Crorepati,
Krishnamurthy, Vivekananda,
Tagore and Arundhati, and pot
bellied
elephant headed superhero,
Ganpati.
Om Shanti…
I am the monk’s saffron rope. I am
the scent of the cinnamon,
cardamom, clove. I am the air
thick with the rain and the funk of
the monsoon.
I am the silver moon that Shiva
wears for hair clip.
I am the unsanctioned love
marriage between Bharatnatyam
and backflip.
Converse trainers under Kurta
pajama and salwaar kameez.
I am the thunder of the storms on
the horizon weeping the solidified
tears of Rudraksha beads.
I am ALCHEMY.

Songtekstvertaling

Weg met de hondenpositie, Sprinkhaan,
cobra, staande boom.
Ik ben het moederland dat zich uitbreidt,
zwangerschap ongepland in de 21e eeuw
eeuw.
Meer dan onze mensen, onze cultuur,
ons land, Ik ben ALCHEMY.
Vraag hoofd taal, ritme en
Melodie.
Verwekt als Shiva de
kus die stierf op de lippen van zijn
bruid Parvati.
Desi, Gora, Kala ik ben elke korrel van
rijst in je Basmati, elke kruid in
uw Garam Masala.
Ik ben de kurkuma vlek op je
Gandmoeders handen.
Ik ben eena meena dika die dama.
nika gaat je peniaal in vlammen op.
klier.
Ik ben de mala kralen die uitglijden.
door haar vingers als een display
zaad van zand gedurende een uur
glas.
Ik ben de puzzel gemaakt van de
verbrijzelde fragmenten uit het verleden,
in elkaar gezet op een manier die
werkt voor ons.
Een miljard sterken en opstand en
het is onmogelijk om ons te negeren.
De verwevenheid van
Bengali, Gujarati, Kannada,
Marathi, Hindi, Kashmiri,
Malayalam, Nepali, Punjabi,
Sindhi, Telugu, Tamil of Urdu
Gember, fris en knoflook.
Brahmaan, Kshatriya, Dalit ... Aanraking
ik ben niet meer onaantastbaar.
Capabel, bijna onontkoombaar.
Niet langer onverklaarbaar.
Ik ben accountant, ik programmeer
jouw IT.
Ik ben de Chai, Latte, Ice Tea.
Dat de Chai Wala staart naar
Moongfalis…
Hij zucht. Op de opkomst van de
middenklasse fluistert hun
naar boven mobiele mantra.
God zij dank, ik ben vrij.
laatst.
Ik zing "Tumhi ho mata Hindustan»
als ik beedis rook, kauw paan en
Bollywood DVD ' s kijken
Akshay Kumar en Shahrukh
Khan.
Remixing Prayanaam by
fluisterend mijn mantra " Ik ben een
disco dancer " under my breathe. Diepzinnig, primitief en
bijgelovig. Verspreiding van Canada naar
Australië, Trinidad en Mauritius…
Ik zal altijd INDIA zijn.
Het arme kind dat neukt
het raam van uw ambassadeur
auto.
De Oude man die in plaats van
hij klapt in z ' n handen.
"Arree WAAAHHHHH»
Ik ben Saraswati wiens veena was
later geremixt in de vorm van een
sitar net als " Om mane padme
hum " van de tabla drum werd
De "ta teri kit ... tera te ..." om te draaien
tafels en een mixer.
Ik ben de rickshawala.
Ik heb de Witte Tijger, een overlevende.
stijgen in de drive naar vooruitgang.
Ik ben het noodlijdende hart van Delhi,
Calcutta ' s gecamoufleerde straten,
Bombay ' s verstopte aders en een
opeenhoping van stress ...
Ik ben HINDUSTAN.
In het land Ustad Ali Akbar
Khan en Kaun Banega Crorepati,
Krishnamurthy, Vivekananda,
Tagore en Arundhati, en pot
buik
olifantenkop superheld,
Ganpati.
Om Shanti…
Ik ben het saffraantouw van de monnik. Dat ben ik.
de geur van de kaneel,
kardemom, kruidnagel. Ik ben de lucht
dik met de regen en de funk van
moesson.
Ik ben de zilveren maan die Shiva
draagt voor haarspeld.
Ik ben de ongeoorloofde liefde
huwelijk tussen Bharatnatyam
en backflip.
Converse trainers onder Kurta
pyjama en salwaar kameez.
Ik ben de donder van de stormen op
de horizon huilt de gestold
tranen van Rudraksha kralen.
Ik ben ALCHEMY.