Azure Blue — When the Love Is Pure and True songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "When the Love Is Pure and True" van Azure Blue.

Songteksten

In light they go
In the light they go
Into the light they go
Into the light they’ll go
I’d been waiting for a long time
In stages too see
Devotion come around
Across the bridge above the water
— relations aligned
Like robins on the ground
When you know the road is long
And you know you left a home
And you know you’ll miss your freedom
Like I know you miss yours, too
Then a feeling comes along
From the deepest of the core
And you feel you have a course
Not a clear one but a course
And you start to move your feet
And your heart is racing, too
And you know you’ve got no choice
I’d been waiting for a long time
In stages too see
Devotion come around
Across the bridge above the water
— relations aligned
Like robins on the ground
And you know that there is blues
And God knows you’ve got your blue
And I know your shade is true
And you know my color, too
When the love is pure and true
When the love is pure and true
When the love is pure and true
When the love is pure and true

Songtekstvertaling

In het licht gaan ze
In het licht gaan ze
In het licht gaan ze
In het licht gaan ze
Ik heb lang gewacht.
Zie ook in fasen
Devotie draait rond
Over de brug boven het water
- betrekkingen op één lijn
Als roodborstjes op de grond
Als je weet dat de weg lang is
En je weet dat je een thuis hebt verlaten
En je weet dat je je vrijheid zult missen
Alsof ik weet dat jij de jouwe ook mist.
Dan komt er een gevoel langs.
Vanuit het diepste van de kern
En je voelt dat je een cursus hebt
Geen duidelijke, maar een koers.
En je begint je voeten te bewegen
En je hart gaat ook tekeer.
En je weet dat je geen keus hebt.
Ik heb lang gewacht.
Zie ook in fasen
Devotie draait rond
Over de brug boven het water
- betrekkingen op één lijn
Als roodborstjes op de grond
En je weet dat er blues is
En God weet dat je blauw hebt
En ik weet dat je schaduw waar is
En je kent mijn kleur ook.
Wanneer de liefde puur en waar is
Wanneer de liefde puur en waar is
Wanneer de liefde puur en waar is
Wanneer de liefde puur en waar is