Azure Blue — The Road I Know songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Road I Know" van Azure Blue.

Songteksten

My love, you say these walls are inside me
But who needs a side in this?
Let’s say they’re in both
You came, you bent and folded my destiny
You’ve taken my breath from me
You’ve stolen my breath
And you know this part of me
Just you know this part
Summer came
I told you to stick to this side of me
Now the winter’s here
I’m not gonna tell you again
I should wake you up
And tell you that you’re just dreaming love
And I can’t deny
This winter’s opened my eyes
But I cannot tell
I cannot tell you now
But I cannot tell
I cannot tell you now
The road I know becoming a travesty
Predicting the scheme of things
— depicting our death
But you, you have to get to the core of me
You dig to the bones of me
You dig through my skin
And you know this part of me
Just you know this part
Summer came
I told you to stick to this side of me
Now the winter’s here
I’m not gonna tell you again
I should wake you up
And tell you that you’re just dreaming love
And I can’t deny
This winter’s opened my eyes
But I cannot tell
I cannot tell you now
But I cannot tell
I cannot tell you now

Songtekstvertaling

Mijn liefste, je zegt dat deze muren in me zitten.
Maar wie heeft hier een kant in nodig?
Laten we zeggen dat ze in beide
Je kwam, je boog en gevouwen mijn lot
Je hebt me de adem afgenomen.
Je hebt mijn adem gestolen.
En je kent dit deel van mij
Dit deel ken je.
De zomer kwam
Ik zei dat je aan deze kant van mij moest blijven.
Nu is het winter.
Ik zeg het niet nog eens.
Ik moet je wakker maken.
En je vertellen dat je gewoon droomt van liefde
En ik kan niet ontkennen
Deze winter opende mijn ogen
Maar ik kan niet zeggen
Ik kan het je nu niet vertellen.
Maar ik kan niet zeggen
Ik kan het je nu niet vertellen.
De weg die ik ken wordt een travestie
Het voorspellen van het schema van dingen
- onze dood weergeven
Maar jij moet naar de kern van mij.
Je graaft naar de botten van mij
Je graaft door mijn huid
En je kent dit deel van mij
Dit deel ken je.
De zomer kwam
Ik zei dat je aan deze kant van mij moest blijven.
Nu is het winter.
Ik zeg het niet nog eens.
Ik moet je wakker maken.
En je vertellen dat je gewoon droomt van liefde
En ik kan niet ontkennen
Deze winter opende mijn ogen
Maar ik kan niet zeggen
Ik kan het je nu niet vertellen.
Maar ik kan niet zeggen
Ik kan het je nu niet vertellen.