Ashes Of Ares — The Messenger songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Messenger" van Ashes Of Ares.

Songteksten

Traveling by word of the wise
This ancient story arrived
A messenger sent from far and wide
Upon the raging beast he rides
He rides
Ride
Upon the death of mortal man
The messenger journeys across the land
Clutching the unknown in his hand
Bestowing the mystery of God’s plan
Upon his death an old man finds
That life and death
Are intertwined
The question that once was denied
Is answered now, in this afterlife
Every man controls his state
The extent to which he seals his fate
The messenger brings to his prey
The creator’s will that final day
Of good or evil, there are none denied
The right to pass to the other side
But in this life, if evil aligned
To hell the messenger will ride
Riding from the other side
Upon your death he will decide
Heaven or hell… which is deserved?
Hear the word from the messenger
Riding from the other side
Upon your death he will decide
Heaven or hell… which is deserved?
Hear the word from the messenger
Riding from the other side
Upon your death he will decide
Heaven or hell… which is deserved?
Hear the word from the messenger

Songtekstvertaling

Reizen volgens het woord van de wijze
Dit oude verhaal is aangekomen.
Een gezant uit de verte
Op het razende beest dat hij berijdt
Hij rijdt
Rijden
Na de dood van de sterfelijke mens
De boodschapper reist over het land
Het onbekende in zijn hand vasthouden
Het geven van het mysterie van Gods plan
Na zijn dood vindt een oude man
Dat leven en dood
Zijn met elkaar verweven
De vraag die ooit werd ontkend
Is nu beantwoord, in dit hiernamaals
Elke man beheerst zijn staat.
De mate waarin hij zijn lot bezegelt
De boodschapper brengt zijn prooi
De wil van de Schepper die laatste dag
Van goed of kwaad, er zijn geen ontkenden
Het recht om naar de andere kant te gaan
Maar in dit leven, als het kwaad uitgelijnd
De boodschapper zal naar de hel rijden.
Rijden vanaf de andere kant
Na je dood zal hij beslissen
Hemel of hel ... wat is verdiend?
Hoor het woord van de boodschapper
Rijden vanaf de andere kant
Na je dood zal hij beslissen
Hemel of hel ... wat is verdiend?
Hoor het woord van de boodschapper
Rijden vanaf de andere kant
Na je dood zal hij beslissen
Hemel of hel ... wat is verdiend?
Hoor het woord van de boodschapper