Asheru — Make Magic songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Make Magic" van Asheru.

Songteksten

Classroom to boardroom
Avoid the courtroom
Black life is real
Man this is not a cartoon
Feel like a tiger in the zoo
Wish a mufucka would
Try to take from me and mine
Like a mufucka could
Wipe the rust off
Before I bust off
Bammas up they stakes
Fuck around get dust off
Like buffet plates
This is food for the soul
Pull up a chair
Pour yourself a cup of beer
It’ll only take a couple years
For some to really get it
I keep it so robin hood
Get it from the kemetics
I go for the gold
Using formulas untold
Break from the mold
Give you a taste of my soul
The way I do it is too cold
No such thing as too old
Maybe I’m just like my father --
Too bold
And at the same time I’m never satisfied
Guess I get it from my mama--
She ain’t never lied
Make moves or make money
Personally I MAKE MAGIC
Ain’t a damn thing funny
When the fear creeps up
Man up, keep up, and MAKE MAGIC
What you think?
I’m gon' let these niggas
Outhustle me?
Sh- nigga please I MAKE MAGIC
You know I call it insomnia
Cuz sleep is not a luxury
(MAKE MAGIC)
7Heads to Project Nommo
Then to Guerilla Arts
We the willing are the ones
Who make the revolution start
Every step was a lesson
To prep me for the test
Use my mind power now
To make things manifest
Also known as «The Secret»
We speak it into existence
Some old African shit--
You would know this if you listened
To that tiny little voice
That you hear on the inner
To ignore it’s
The horrible mistake of most beginners
While the winners tell the story
Take the blame or the glory
And distinguish themselves
Making their own category
While the rest fill in squares
In cubicles filling chairs
Making the next man with the plan
A millionaire
That’s the way of the world
Big bank take little
You’ll be lucky if you can just maintain in the middle
But when you live outside of all of these parameters
You get your hustle on, ain’t nothing you can’t handle bruh!
Make moves or make money
Personally I MAKE MAGIC
Ain’t a damn thing funny
When the fear creeps up
Man up, keep up, and MAKE MAGIC
What you think?
I’m gon' let these niggas
Outhustle me?
Sh- nigga please I MAKE MAGIC
You know I call it insomnia
Cuz sleep is not a luxury
(MAKE MAGIC)
14 years and running
Juggling two careers
Started two businesses
Stand alone among my peers
But I never play higher than
Or try to play them low
Everybody got a light to shine
So let it glow
You better know the goal in mind
If you make plans
But keep Em to yourself
Only share them with your mans
Or other like-minded folks
To really offer help
Or else you’ll be trying to
Do it all by yourself
Next thing be persistent
And eliminate fear
You got power beyond measure
The reason why you’re here
All it takes is a little internal investigation
Find success in the journey
Not just the destination
Last thing, ignore the critics
Haters to be specific
If they could do what you doing
They would -- so forget it
To let that God-given talent
Go to waste would be tragic
So make moves, make money
Most of all make…
Make moves or make money
Personally I MAKE MAGIC
Ain’t a damn thing funny
When the fear creeps up
Man up, keep up, and MAKE MAGIC
What you think?
I’m gon' let these niggas
Outhustle me?
Sh- nigga please I MAKE MAGIC
You know I call it insomnia
Cuz sleep is not a luxury
(MAKE MAGIC)

Songtekstvertaling

Klaslokaal naar directiekamer
Vermijd de zittingszaal
Zwart leven is echt
Dit is geen tekenfilm.
Voel je als een tijger in de dierentuin
Ik wou dat een mufucka dat zou doen.
Probeer van mij en de mijne te nemen.
Zoals een mufucka
Veeg de roest af
Voordat ik ervandoor ga.
Bammas omhoog ze staken
Rot op.
Zoals buffetplaten
Dit is voedsel voor de ziel.
Pak een stoel.
Schenk jezelf een kop bier in.
Het duurt maar een paar jaar.
Voor sommigen om het echt te krijgen
Ik hou het zo robin hood
Haal het van de kemetics.
Ik ga voor het goud.
Gebruik van onvertaalde formules
Breek van de schimmel
Ik geef je een voorproefje van mijn ziel
De manier waarop ik het doe is te koud.
Te oud bestaat niet.
Misschien ben ik net als mijn vader. --
Te vet
En tegelijkertijd ben ik nooit tevreden
Ik denk dat ik het van mijn moeder heb.--
Ze heeft nooit gelogen.
Maak bewegingen of verdien geld.
Persoonlijk maak ik magie.
Het is niet grappig.
Als de angst opduikt
Verman je, Blijf bij, en maak magie.
Wat denk je?
Ik laat die gasten met rust.
Mij eruit gooien?
Alsjeblieft, ik maak magie.
Ik noem het slapeloosheid.
Want slapen is geen luxe
(MAAK MAGIE)
7Heads voor Project Nommo
Dan naar de guerrilla Arts.
Wij zijn de gewilligen.
Die de revolutie beginnen
Elke stap was een les.
Om me voor te bereiden op de test
Gebruik nu mijn geestkracht.
Om dingen duidelijk te maken
Ook bekend als " The Secret»
We spreken het tot leven.
Oude Afrikaanse troep.--
Je zou dit weten als je luisterde.
Op dat kleine stemmetje.
Dat je op de binnenkant hoort
Om het te negeren is
De verschrikkelijke fout van de meeste beginners
Terwijl de winnaars het verhaal vertellen
Neem de schuld of de glorie.
En zich onderscheiden
Hun eigen categorie maken
Terwijl de rest vierkanten invult
In hokjes voor het vullen van stoelen
De volgende man met het plan maken
Miljonair
Zo gaat dat in de wereld.
Grote bank neemt weinig
Je hebt geluk als je gewoon in het midden kunt blijven.
Maar als je buiten al deze parameters woont
Als je je haast, is er niets dat je niet aankan.
Maak bewegingen of verdien geld.
Persoonlijk maak ik magie.
Het is niet grappig.
Als de angst opduikt
Verman je, Blijf bij, en maak magie.
Wat denk je?
Ik laat die gasten met rust.
Mij eruit gooien?
Alsjeblieft, ik maak magie.
Ik noem het slapeloosheid.
Want slapen is geen luxe
(MAAK MAGIE)
14 jaar lopend
Jongleren met twee carrières
Begon twee bedrijven
Sta alleen tussen mijn collega ' s
Maar ik speel nooit hoger dan
Of probeer ze laag te spelen.
Iedereen heeft een licht te schijnen
Dus laat het gloeien
Je kunt maar beter het doel in gedachten hebben.
Als je plannen maakt
Maar hou ze voor jezelf.
Deel ze alleen met je mannen.
Of andere gelijkgestemde mensen
Om echt hulp aan te bieden
Anders zal je proberen
Doe het allemaal zelf.
Het volgende is persistent.
En elimineer angst.
Je hebt veel macht.
De reden waarom je hier bent
Er is alleen een intern onderzoek nodig.
Vind succes in de reis
Niet alleen de bestemming
Tot slot, negeer de critici
Specifieke Haters
Als ze konden doen wat jij doet
Ze zouden ... dus vergeet het maar.
Om dat door God gegeven talent te laten
Verspilling zou tragisch zijn.
Dus doe iets, verdien geld.
Het meest van alle…
Maak bewegingen of verdien geld.
Persoonlijk maak ik magie.
Het is niet grappig.
Als de angst opduikt
Verman je, Blijf bij, en maak magie.
Wat denk je?
Ik laat die gasten met rust.
Mij eruit gooien?
Alsjeblieft, ik maak magie.
Ik noem het slapeloosheid.
Want slapen is geen luxe
(MAAK MAGIE)