Asheru — It Ain't Hard to Tell songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "It Ain't Hard to Tell" van Asheru.

Songteksten

Ash ketcham
Pokemon emcee
Empty clips on Babylon
I’m armed, you swarmed, been warned
How hot it could get when I let off two at a time
My rhyme’s designed to uplift not tear down
Wear down you clowns with gift
Gifted not lifted
Random or specific
Atlantic to Pacific
I get in gear then shift it
You know the game — multi-task, pivot
Gotta have more than one edge
You know the ledge, gotta live it every minute
Second, hour, to the third power don’t miss a drop
I do many things but it always comes back to Hip Hop
Stage show virtuoso most folks won’t know what hit ‘em
Now I think about it, Eric B and Rakim woulda said it was the rhythm
I miss them
Theses youngins out here missed them
Wouldn’t know ‘em if they slapped ‘em in the face
Then claim to be rappers what a fucking disgrace
OK enough of that
Don’t let me soapbox
I could rap all day about the fuckery
But I’d rather just be and get mines in spite of
That’s enough for me
The long years of toil 'bout to pop like a boil
And pay off in a major way --
When O. Retnu and Asheru threw on the capes, who saved the day?
Maaaan I do this shit for real
It Ain’t Hard To Tell
A Homeowner, stack chips/ pay bills like you nigga
It Ain’t Hard To Tell
I been raised in the ways since back in the days
It Ain’t Hard To Tell
Unfazed by the glaze of the media haze
It Ain’t Hard To Tell
Got The ELs behind me, DC to co-sign me
It Ain’t Hard To Tell
I got gifts in abundance I use to stunt with
It Ain’t Hard To Tell
Made by the Most High I’m unbreakable
My faith in myself is unshakeable
No comparing me to anybody else clearly
Because the difference is unmistakable
Guerilla Arts
By any means necessary
We carry the torch
Then scorch the ground
Blaze trails for miles
Real life and sound
Better ready your ammunition
Beg forgiveness over permission
Listen twice as much as you speak
That’s how you play your position
Advance one step at a time
Learn to separate time
Between the real and the fugazi
Put your all in one
Put none in the other
Gotta avoid being too lazy
At all costs be a boss
Don’t follow you lead
Don’t wait for a break
You got everything you need
First make up your mind
Then make up the lines
To write your own story
As you proceed --
That’s rules to live by
One to grow on
For those who get their flow on
And so on
Dedicated to the artists in the field
Whose pen is their sword
And passion their shield
Dedicated to the whole Diaspora
DC Caribbean to Africa
I ain’t talking Umfoofoo
I’m talking Ubuntu
Dogon, Ibo, and Zulu
Dedicated to the yout' dem
Who don’t see the forces
Tryna uproot them
They grow before their time
Get plucked from the vine
Their own brother or police shoot them
Happens all the time
Some say all is well
Try so hard to win
Seem to always fail
But the meek shall inherit
When it’s all for sale, huh--
It Ain’t Hard To Tell!!!

Songtekstvertaling

Ash ketcham
Pokemon emcee
Lege clips op Babylon.
Ik ben gewapend, jij zwermt, ik ben gewaarschuwd.
Hoe heet het kan worden als ik er twee tegelijk loslaat.
Mijn rijm is ontworpen om op te stijgen niet neer te halen
Put jullie clowns uit met een gave.
Begaafd niet opgetild
Willekeurig of specifiek
Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan
Ik ga in de versnelling en dan verplaats ik het.
Je kent het spel-multi-taak, pivot
Moet meer dan één rand hebben
Je kent de richel, je moet het elke minuut beleven
Tweede, uur, naar de derde macht, mis geen druppel.
Ik doe veel dingen, maar het komt altijd terug bij Hiphop.
De meeste mensen weten niet wat ze overkomt.
Nu ik erover nadenk, Eric B en Rakim zouden zeggen dat het het ritme was
Ik mis ze.
Youngins heeft ze gemist.
Ik zou ze niet herkennen als ze ze in het gezicht sloegen.
Zeg dan dat je rappers bent. wat een schande.
Oké, genoeg.
Laat me niet zeepkist.
Ik kan de hele dag rappen over de fuckery
Maar ik ben liever gewoon en krijg mijnen ondanks
Dat is genoeg voor mij.
De lange jaren van zwoegen staan op springen als een steenpuist
En veel geld verdienen. --
Toen O. Retnu en Asheru op de capes gooiden, wie redde de dag?
Maar ik doe dit echt.
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Een huiseigenaar, stack chips / betaal rekeningen zoals jij nigga
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Ik ben opgevoed in de manieren sinds die tijd.
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Ontdooid door de glazuur van de media nevel
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Ik heb de ELs achter me, DC om me mede te ondertekenen.
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Ik heb veel cadeaus waarmee ik stunt.
Dat is niet moeilijk te zeggen.
Made by the Most High I ' m unbreakable
Mijn geloof in mezelf is onwrikbaar.
Je kunt me niet met iemand anders vergelijken.
Omdat het verschil onmiskenbaar is
Guerrilla Arts
Op alle mogelijke manieren
Wij dragen de fakkel
Verbrandt dan de aarde.
Blaze trails voor mijlen
Real life and sound
Maak je munitie maar klaar.
Vraag vergiffenis over toestemming.
Luister twee keer zoveel als je spreekt.
Zo speel je je positie.
Stap voor stap vooruit
Leer tijd te scheiden
Tussen de echte en de fugazi
Zet alles in een
Stop er geen in de andere
Je moet voorkomen dat je te lui bent.
Ten koste van alles een baas zijn
Volg je niet.
Wacht niet op een pauze.
Je hebt alles wat je nodig hebt.
Neem eerst een beslissing.
Maak dan de lijnen
Om je eigen verhaal te schrijven
Als u verder gaat --
Dat zijn regels om naar te leven.
Een om op te groeien
Voor degenen die hun stroom op
Enzovoort.
Gewijd aan de kunstenaars in het veld
Wiens pen hun zwaard is.
En hartstocht hun schild
Gewijd aan de hele Diaspora
DC Caribbean to Africa
Ik heb het niet over Umfoofoo.
Ik heb het over Ubuntu.
Dogon, Ibo, en Zulu
Opgedragen aan de yout ' dem
Die de krachten niet zien
Tryna ontwortelt ze.
Ze groeien voor hun tijd.
Van de wijnstok geplukt
Hun eigen broer of politie schieten ze neer.
Gebeurt de hele tijd.
Sommigen zeggen dat alles goed is.
Probeer zo hard om te winnen
Lijkt altijd te falen
Maar de zachtmoedigen zullen erven.
Als het allemaal te koop is.--
Het is niet moeilijk te zeggen!!!