Arise From Thorns — The Red and the Black songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Red and the Black" van Arise From Thorns.

Songteksten

Drowning in the same sea
I can find no shore
Am I to suffer forever in memory?
Was I among the fallen
To be cursed for life, where do I turn?
The cold winds have come again
And I have no shelter…
My wounds are deep and open
Waiting to be healed…
Was I among the fallen
To be cursed in life, where do I turn?
Born with a blackened heart for what?
I did not ask to be this way…
But it is all I know
Again burned by the same flame
To tear my heart and burn my mind
So deep is my sorrow and hate
I just want to know why…
Visions of this break my soul
Into a thousand peices
Demons may lash at me
But I hold a wicked flame of spirit that will burn
The cruelest enemy, I’ll slash away
Their wings and open halls in their minds
So that they may all ARISE…

Songtekstvertaling

Verdrinking in dezelfde zee
Ik kan geen kust vinden.
Moet ik voor altijd lijden in herinnering?
Was ik onder de gevallenen
Om vervloekt te zijn voor het leven, waar moet ik heen?
De koude wind is weer gekomen.
En ik heb geen onderdak.…
Mijn wonden zijn diep en open.
Wachtend om genezen te worden…
Was ik onder de gevallenen
Om vervloekt te zijn in het leven, waar moet ik heen?
Geboren met een zwart hart voor wat?
Ik heb niet gevraagd om zo te zijn.…
Maar het is alles wat ik weet
Opnieuw verbrand door dezelfde vlam
Om mijn hart te verscheuren en mijn geest te verbranden
Zo diep is mijn verdriet en haat
Ik wil alleen weten waarom.…
Visioenen van dit breken mijn ziel
In duizend peices
Demonen kunnen Me aanvallen.
Maar ik heb een boze vlam van geest die zal branden
De wreedste vijand, ik snij weg
Hun vleugels en open zalen in hun gedachten
Opdat zij allen zullen opstaan.…