Arise From Thorns — Among the Leaves songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Among the Leaves" van Arise From Thorns.

Songteksten

Will I ever find you?
Will you ever come?
Perhaps your just an image
That my mind created
To dry my tears
Without sleep I can’t see
But my heart never fails to deceive me
I’m riding upon eternity
And watching
In fading memory
I asked for nothing
But faith in you
Or was it all
Just hope?
Let not the tides pull anymore
For I’ll not easily
Come back to you I hear a call to go home
I see these faces from long ago
I’ll fall to the ground among the leaves
And stare above
At the bluest skies
With peace
Here I am alone again
Eyes closed as night sets in
You’ll awaken to a new day
And in this dark I’ll ever stay
Did they understand me?
Did they see my good intentions?
Did they notice when I gave myself away?
Will I ever find you?
Will you ever come?

Songtekstvertaling

Zal ik je ooit vinden?
Kom je ooit?
Misschien is het gewoon een beeld.
Dat mijn geest creëerde
Om mijn tranen te drogen
Zonder slaap kan ik niets zien.
Maar mijn hart zal me nooit bedriegen.
Ik rijd op de eeuwigheid.
En kijken
In vervaagd geheugen
Ik vroeg nergens om.
Maar geloof in jou
Of was het allemaal
Gewoon hopen?
Laat de getijden niet meer trekken.
Want Ik zal niet gemakkelijk
Kom terug naar je Ik hoor een oproep om naar huis te gaan
Ik zie deze gezichten van lang geleden.
Ik val op de grond tussen de bladeren.
En staar boven
Aan de blauwste lucht
Met vrede
Hier ben ik weer alleen.
Ogen dicht als de nacht aanbreekt
Je zult ontwaken tot een nieuwe dag
En in dit donker zal ik altijd blijven
Begrepen ze me?
Hebben ze mijn goede bedoelingen gezien?
Hebben ze het gemerkt toen ik mezelf verraadde?
Zal ik je ooit vinden?
Kom je ooit?