Arcane Haven — Through the Fog songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Through the Fog" van Arcane Haven.

Songteksten

Do you recall
A time in life when everything felt wrong?
And the path forward was shrouded in uncertainty
But to return
Was a choice for the most spineless of cowards
I know these places all too well
I’ve seen them, been caught in their undertow
And now I’m left with the memories
Awareness of my abilities
I am my own master
And no one can take that from me
I control my future
And not a single thing in this world
Can stop me
Do you recall a time
When everything felt wrong?
And the path of the righteous man
Is often the most unsound
But better traveled
Than to be gone unfound
This is a call to the lost
To those seeking an easy out
I’ve been in your shoes
I’ve shared your affliction
I know (I know)
That your heart is feeling empty
(On your way down)
Longing for something (I know)
To restore the life within
And rebuild
And as the words move into focus
And they paint the picture clear
I know that the answers will appear
And guide you through the fog
I am my own master
The answers will appear
And guide you through the fog

Songtekstvertaling

Weet je nog?
Een tijd in het leven waarin alles verkeerd voelde?
En de weg vooruit was gehuld in onzekerheid
Maar om terug te keren
Was een keuze voor de meest slappe lafaards.
Ik ken deze plaatsen maar al te goed.
Ik heb ze gezien, gevangen in hun onderstroom.
En nu heb ik de herinneringen.
Besef van mijn capaciteiten
Ik ben mijn eigen meester.
En niemand kan dat van me afpakken.
Ik beheer mijn toekomst.
En niets in deze wereld
Kan me stoppen
Herinner je je een tijd
Toen alles verkeerd voelde?
En het pad van de rechtschapene.
Is vaak de meest ondeugdelijke
Maar beter gereisd
Dan ontvouwd te zijn
Dit is een oproep aan de verlorenen
Voor hen die een gemakkelijke weg zoeken
Ik heb in jouw schoenen gestaan.
Ik heb je aandoening gedeeld.
Ik weet het.)
Dat je hart leeg voelt
(Op weg naar beneden)
Verlangen naar iets (Ik weet)
Om het leven binnenin te herstellen
En herbouwen
En als de woorden zich concentreren
En ze schilderen het beeld helder
Ik weet dat de antwoorden zullen verschijnen.
En je door de mist leiden
Ik ben mijn eigen meester.
De antwoorden zullen verschijnen
En je door de mist leiden