Arcane Haven — The Waters songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Waters" van Arcane Haven.

Songteksten

I see it happening
Right before my eyes
I’ve never been the type
To let words affect me
Or to give into verbal warfare
Of malicious intent and purpose
It’s a vicious cycle
Of hungry egos feasting on
The weaknesses of those
Too uncertain to stand up for their beliefs
Hear me now
This is our battle cry
Hold your ground
This is our call to arms
How can a heart so hollow
Sink like it’s made of stone?
How can a soul so empty
Feel so full of hope?
I could drown in my own misery
Or keep my head above the waters
This body is just a vessel
In a sea of treachery
How can you think of no one else
When you place the weight of the world
On their unwelcoming shoulders
I will shake
This looming shadow of persistence
And emerge as the peering light
Of a new day

Songtekstvertaling

Ik zie het gebeuren.
Recht voor mijn ogen
Ik ben nooit het type geweest.
Om me door woorden te laten beïnvloeden
Of om toe te geven aan verbale oorlogsvoering
Van kwade opzet en doel
Het is een vicieuze cirkel.
Van hongerige ego ' s die zich voeden met
De zwakke punten
Te onzeker om op te komen voor hun geloof.
Luister naar me.
Dit is onze strijdkreet.
Blijf staan.
Dit is onze oproep om te vechten.
Hoe kan een hart zo hol zijn
Alsof het van steen is?
Hoe kan een ziel zo leeg zijn?
Voel je je zo vol hoop?
Ik kan verdrinken in mijn eigen ellende.
Of mijn hoofd boven het water houden
Dit lichaam is slechts een vat.
In een zee van verraad
Hoe kun je aan niemand anders denken?
Wanneer je het gewicht van de wereld plaatst
Op hun onwelkome schouders
Ik zal schudden.
Deze dreigende schaduw van volharding
En tevoorschijn komen als het stralende licht
Van een nieuwe dag