Arcane Haven — Outer Heaven songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Outer Heaven" van Arcane Haven.

Songteksten

Oh, they’ll come in numbers
And faithfully we will be faithless
At the end of the world
Where is our savior?
Where is our savior?
HELP
There is no peace or
HOPE
To keep us in control
Is this the way we go
As cowards in a lion’s den?
(We are one)
We stand
(But not alone)
(In the end)
At the end of it all
To show the world that we’re alive
(We are one)
We stand
(But not alone)
(In the end)
At the end of it all
To show the world that we can fight
We are alive
This is no rapture, this is eradication
The crowds gather, our fate arrives
Like fallen angels coming down from the sky
To exterminate the likes of our kind
So much for talks of peace
When greeted by so much hostility
Black skies
Burning bodies
Cities in ruin
The carnage neverending
A planet laid to waste
We stand together
At the end of it all
There’s nowhere to go
No place to call home
With nowhere to go
No place to call home

Songtekstvertaling

Oh, ze komen in aantallen
En waarlijk, wij zullen niet gelooven.
Aan het einde van de wereld
Waar is onze redder?
Waar is onze redder?
HELPEN
Er is geen vrede of
HOOP
Om ons onder controle te houden.
Is dit de manier waarop we gaan
Als lafaards in een leeuwenkuil?
(We zijn een)
Wij staan
(Maar niet alleen)
(Op het einde)
Aan het einde van alles
Om de wereld te laten zien dat we leven
(We zijn een)
Wij staan
(Maar niet alleen)
(Op het einde)
Aan het einde van alles
Om de wereld te laten zien dat we kunnen vechten
We leven nog.
Dit is geen opname, Dit is uitroeiing.
De menigte verzamelt zich, ons lot komt
Als gevallen engelen die uit de hemel komen
Om onze soort uit te roeien.
Tot zover de vredesgesprekken.
Wanneer begroet door zoveel vijandigheid
Zwarte lucht
Brandende lichamen
Steden in ruïne
The carnage neverending
Een planeet vernietigd
We staan samen.
Aan het einde van alles
Je kunt nergens heen.
Geen thuis.
Je kunt nergens heen.
Geen thuis.