Arcane Haven — Afterimage songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Afterimage" van Arcane Haven.

Songteksten

We are the future
We are the in between
We are the generation
Of future kings and queens
And when we die
The choices that we’ve made
Become the monuments
Of every legacy
I will defy
The false pretense
Of this society
I will defy
The limits placed
On my mortality
We are the future
We are the in between
And we will never fade
Away
Fade away
Our voices carry on
Their echos carry us
But in life
We tend to be near-sighted
And often times neglect
What lies beyond our vision
What I wouldn’t give
For another hour in my day
Another day in my week
Another year, another life
And when we reach the end of our time
What will we have left behind?
An empty book full of vacant pages
Or tell the story of our lives?
There’s no rest for the crown
There’s no rest for the crown
If I could live forever
Could I ever keep being me?
Because I can’t even keep my mind
From wondering all of the time

Songtekstvertaling

Wij zijn de toekomst
Wij zijn het tussen
Wij zijn de generatie
Van toekomstige koningen en koninginnen
En als we sterven
De keuzes die we hebben gemaakt
De monumenten worden
Van elke erfenis
Ik zal trotseren
De valse schijn
Van deze maatschappij
Ik zal trotseren
De vastgestelde grenswaarden
Over mijn sterfelijkheid
Wij zijn de toekomst
Wij zijn het tussen
En we zullen nooit vervagen
Verderop
Verdwijnen
Onze stemmen gaan door
Hun echo ' s dragen ons.
Maar in het leven
We hebben de neiging om bijziend te zijn.
En vaak verwaarlozing
Wat buiten onze visie ligt
Wat ik niet zou geven
Nog een uur in mijn dag
Weer een dag in mijn week
Een ander jaar, een ander leven
En als we het einde van onze tijd bereiken
Wat laten we dan achter?
Een leeg boek vol lege pagina ' s
Of het verhaal van ons leven vertellen?
Er is geen rust voor de kroon.
Er is geen rust voor de kroon.
Als ik eeuwig kon leven
Kan ik mezelf blijven?
Omdat ik niet eens mijn gedachten kan houden.
Van het zich de hele tijd af te vragen