Arabesque — Look Alive songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Look Alive" van Arabesque.

Songteksten

Hey look alive, it’s me, baby, don’t you see
Hey look alive, what’s wrong with your memory
Have you been missing me, missing me Look alive
Hey look alive, it seems that you drink too much
Hey look alive, stop talking your double Dutch
I’ve been missing you, missing you
Look alive
I’m coming home tonight
Why don’t you look alive
We’ve only been apart
To give our hearts
A chance to find another start
Look alive
So I came back today
To tell you, Jay
That I would stay forever if I may
Because I love you, Jay
Hey look alive, so what are you waiting for
Why aren’t you kissing me, kissing me Look alive
I’m coming home to stay forever
Don’t you understand, look alive
I’ve been away too long
And that was wrong
But still my love for you is strong
Look alive
You’ll be the only man, so if you can
Forget that I have ever been away
Because you love me. Jay
Oh buby, look alive, live. live
I will be kissing you until you do look alive

Songtekstvertaling

Ik ben het, schat, zie je het niet?
Wat is er mis met je geheugen?
Heb je me gemist?
Hé, kijk levend, het lijkt erop dat je te veel drinkt.
Hey kijk levend, stop met praten over je double Dutch
Ik heb je gemist.
Leef je uit.
Ik kom vanavond thuis.
Waarom zie je er niet levend uit?
We zijn alleen uit elkaar geweest.
Om ons hart te geven
Een kans om een andere start te vinden
Leef je uit.
Dus ik kwam vandaag terug.
Om je te vertellen, Jay
Dat ik voor altijd zou blijven als ik mag
Omdat ik van je hou, Jay.
Hey kijk levend, dus waar wacht je op
Waarom kus je me niet?
Ik kom thuis om voor altijd te blijven
Begrijp je het niet?
Ik ben te lang weggeweest.
En dat was verkeerd.
Maar toch is mijn liefde voor jou sterk
Leef je uit.
Je zult de enige man zijn, dus als je kunt
Vergeet dat ik ooit weg ben geweest.
Omdat je van me houdt. Jay
Buby, leef. live
Ik zal je kussen totdat je er levend uitziet.