Arabesque — Indio Boy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Indio Boy" van Arabesque.

Songteksten

He came from the mountains to our little town
And he never spoke a word
But he pleiyed every day in a lovely way
Little tunes I had never heard
When he played his nute
His eyes seemed to be like mirrors
Of times gone by I don’t know it I saw what I should not see
But I looked into his heart
I looked right into his heart
And his forks far away they are praying
Indio Boy, come home when you’re a man
He’s an Indio Boy
And he longs for the girl who in waiting
Indio Boy, come home as soon asyou can
I found out one evening only by chance
Where he spent his lonely nights
There he slept in the church
On the marble floor
And his flute lay by his side
As I woke him up and sais, won’t you come
To my house where it’s and warm?
He said, please let me be, for I am not free
And I don’t wanna break your heart
I dont wanna break your heart
When early one morning
I come to the place
Where he used to play his flute
He was gone, but a song that will never die
Seemed to linger an the sky

Songtekstvertaling

Hij kwam van de bergen naar ons stadje.
En hij sprak nooit een woord
Maar hij pluimde elke dag op een mooie manier.
Kleine liedjes die ik nog nooit had gehoord
Toen hij zijn nute speelde
Zijn ogen leken op spiegels.
Ik weet niet wat ik niet moet zien.
Maar ik keek in zijn hart
Ik keek recht in zijn hart
En zijn vorken, ver weg, bidden zij.
Indio Boy, kom thuis als je een man bent
Hij is een Indio jongen.
En hij verlangt naar het meisje dat wacht
Indio Boy, kom zo snel mogelijk naar huis.
Ik kwam er op een avond achter, alleen bij toeval.
Waar hij zijn eenzame nachten doorbracht
Daar sliep hij in de kerk.
Op de marmeren vloer
En zijn fluit lag naast hem.
Als ik hem wakker maak en sais, kom je dan niet?
Naar mijn huis waar het warm is?
Hij zei: Laat me met rust, want ik ben niet vrij.
En Ik wil je hart niet breken
Ik wil je hart niet breken.
Wanneer vroeg op een ochtend
Ik kom naar de plaats
Waar hij fluit speelde
Hij was weg, maar een lied dat nooit zal sterven
Leek te blijven hangen aan de hemel