Arabesque — Fly High, Little Butterfly songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fly High, Little Butterfly" van Arabesque.

Songteksten

When she got seven pence
For a song and a dance
She was very happy
She was running and running
To give what she got to her mother
Mother
Then her mother would say:
«You'll be famous one day,
Everyone be love you
There’s no star above you in the sky»
Fly away little butterfly
Fly high, fly high
Make your way little butterfly
Fly, fly high butterfly
She was famous one day
And the people would pay
Any prise to see her
She was singing and dancing
Like nobody else but her mother
Mother
But her mother who’d seen
What she did on the screen
Said: «It's getting better
Every time»
Fly, fly high butterfly

Songtekstvertaling

Toen ze zeven pence kreeg.
Voor een lied en een dans
Ze was erg gelukkig.
Ze rende en rende.
Om te geven wat ze aan haar moeder gaf.
Moeder
Dan zou haar moeder zeggen::
"Op een dag zul je beroemd zijn,
Iedereen houdt van je.
Er is geen ster boven je in de lucht»
Vlieg weg kleine vlinder
Vlieg hoog, vlieg hoog
Maak je weg kleine vlinder
Vlieg, vlieg hoog vlindertje
Ze was ooit beroemd.
En de mensen zouden betalen
Elke poging om haar te zien
Ze zong en danste.
Zoals niemand anders dan haar moeder.
Moeder
Maar haar moeder die
Wat ze deed op het scherm
Hij zei: "het wordt beter
Elke keer»
Vlieg, vlieg hoog vlindertje