Arabesque — Caballero songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Caballero" van Arabesque.

Songteksten

You are a very noble man
Descended from a noble clan
You live by the rules of your family
You can’t marry me For I am just a humble girl
(A humble girl, a humble girl)
Not born to see the great big world
(A humble girl, a humble girl)
Our love can’t be more than secret love
For no one to see
Caballero, caballero
You’re a famous man in town,
I must wait out of sight
Till you kiss me tonight,
(Caballero, caballero)
Caballero, caballero
If you ever let me down,
I’ll be crying and crying all night
But I’ll be gone
Just like the evening sun
In dreams I’m rich and you are poor
And I am looking for amour
I pick you up in a street cafe
Where you spend your days
We’re driving to my grand hotel
(A humble girl, a humble girl)
My heart’s aflame, you’re looking swell
(A humble girl, a humble girl)
I won’t set you free for your love must be Only for me Caballero, caballero
You’re a famous man in town,
I must wait out of sight
Till you kiss me tonight
(So delightful, so delightful)
Caballero, caballero
If you ever let me down
I’ll be crying and crying all night
But I’ll be gone
Just like the evening sun

Songtekstvertaling

Je bent een zeer nobele man.
Afstammeling van een nobele clan.
Je leeft volgens de regels van je familie.
Je kunt niet met me trouwen, want ik ben maar een bescheiden meisje.
(Een nederig meisje, een nederig meisje)
Niet geboren om de grote wereld te zien
(Een nederig meisje, een nederig meisje)
Onze liefde kan niet meer zijn dan geheime liefde
Voor niemand om te zien
Caballero, caballero
Je bent een beroemd man in de stad.,
Ik moet uit het zicht wachten.
Tot je me kust vanavond,
(Caballero, caballero)
Caballero, caballero
Als je me ooit teleurstelt,
Ik zal de hele nacht huilen en huilen.
Maar dan ben ik weg.
Net als de avondzon
In dromen ben ik rijk en jij arm
En ik ben op zoek naar amour
Ik pik je op in een straatcafé.
Waar je je dagen doorbrengt
We rijden naar mijn grand hotel.
(Een nederig meisje, een nederig meisje)
Mijn hart staat in brand, je ziet er geweldig uit.
(Een nederig meisje, een nederig meisje)
Ik laat je niet vrij voor je liefde moet alleen voor mij zijn Caballero, caballero
Je bent een beroemd man in de stad.,
Ik moet uit het zicht wachten.
Tot je me kust vanavond
(Zo verrukkelijk, zo verrukkelijk)
Caballero, caballero
Als je me ooit teleurstelt
Ik zal de hele nacht huilen en huilen.
Maar dan ben ik weg.
Net als de avondzon