Arabesque — Bye Bye Superman songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bye Bye Superman" van Arabesque.

Songteksten

He looked at me
I could see
How his eyes were testing
I knew his name
And his fame
How interesting
I’ve heard so many stories
So I gave him just one night
To prove his famous glory
But t whispered in the morning
You may come back I don’t care when
Wow wow wow wow
Any day
Until the day
I’m gonna make you stay
Great, it was great
I’m afraid
I am not the only one
But I’ve seen
He has been
So very lonely
'Cause in my arms he told me He would like to have a home
But t should not try to hold him
So I whispered in the morning
Bye bye
Bye bye
Bye bye
I’m gonna make you stay
I’m gonna moke you stay

Songtekstvertaling

Hij keek me aan.
Ik kon zien
Hoe zijn ogen aan het testen waren
Ik wist zijn naam.
En zijn roem
Wat interessant.
Ik heb zoveel verhalen gehoord.
Dus gaf ik hem maar één nacht.
Om zijn beroemde glorie te bewijzen.
Maar t fluisterde in de ochtend
Je mag terugkomen, het kan me niet schelen wanneer.
Wow wow wow wow wow wow
Elke dag
Tot de dag
Ik zorg dat je blijft.
Geweldig, het was geweldig.
Ik ben bang.
Ik ben niet de enige.
Maar ik heb gezien
Hij is
Zo eenzaam.
In mijn armen zei hij dat hij een thuis wilde.
Maar t moet niet proberen hem vast te houden.
Dus fluisterde ik in de ochtend.
Dag.
Dag.
Dag.
Ik zorg dat je blijft.
Ik maak je af.