Arabesque — Angel Face songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Angel Face" van Arabesque.

Songteksten

People live like devils
People live like saints
But when life is over
They all seem to have the same
Angel face-Angel face
People go to heaven
People go to hell
But they never know
Until the great one rings the bell
Angel face-Angel face
Where is paradise
You wings are broken
So you cannot fly
Angel face
Devil in disguise
I see the token
Of the evil eye
People can be strangers
People fall in love
Just one four leaf clover
Makes them praise the lord above
Angel face-Angel face
People can be crazy
People can be wise
But they all are lazy
When at last they close their eyes
Angel face-Angel face
You will always be my loving angel
Till you day you have to say goodbye

Songtekstvertaling

Mensen leven als duivels.
Mensen leven als heiligen.
Maar als het leven voorbij is
Ze lijken allemaal hetzelfde te hebben.
Engelengezicht
Mensen gaan naar de hemel.
Mensen gaan naar de hel.
Maar ze weten het nooit.
Totdat de grote de bel rinkelt
Engelengezicht
Waar is het paradijs?
Je vleugels zijn gebroken.
Dus je kunt niet vliegen
Engelengezicht
Duivel in vermomming
Ik zie het teken.
Van het boze oog
Mensen kunnen vreemden zijn
Mensen worden verliefd
Slechts een klavertje vier
Laat ze de Heer boven prijzen.
Engelengezicht
Mensen kunnen gek zijn.
Mensen kunnen wijs zijn.
Maar ze zijn allemaal lui.
Wanneer ze eindelijk hun ogen sluiten
Engelengezicht
Je zult altijd mijn liefhebbende engel zijn.
Tot je dag moet je afscheid nemen.