Andy Grammer — Love Love Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Love Love Love" van Andy Grammer.

Songteksten

It’s like I’ve been feeling like a helium balloon
You know I’m always on the rise
Or is this love, love, love, love, love?
Dead winter but it feels like June
With a smile I can’t hide
Or is this love, love, love, love, love?
No defenses I’m too deep for common sense
Well it’s love, love, love, love, love
Oh my I’m so delighted; I don’t try to even fight it I think you should know that I will never let you go Oh I won’t, I won’t let you go I won’t let you go I won’t, I won’t let you go I won’t let you go I won’t let you go now
I’ve been feeling like you’re swimming through my hair
You know you’re always on my mind
Or is this love, love, love, love, love?
Dead broke feeling like a millionaire
With a twinkle in my eye
Or is this love, love, love, love, love?
No defenses I’m too deep for common sense
Well it’s love, love, love, love, love
Oh my I’m so delighted; I don’t try to even fight it I think you should know, that I will never let you go
(Bridge)
I’ve been sleeping on a cloud called number nine
Walking on the air and staring at the sky
I can’t remember ever feeling so alive
It’s like you brought me back to life
Well you turned on all the lights, somehow
No defenses I’m too deep for common sense
Well it’s love, love, love, love, love

Songtekstvertaling

Het is alsof ik me als een heliumballon voel.
Je weet dat ik altijd opsta
Of is dit liefde, liefde, liefde, liefde, liefde?
Dode winter maar het voelt als Juni
Met een glimlach kan ik me niet verbergen
Of is dit liefde, liefde, liefde, liefde, liefde?
Geen verdediging ik ben te diep voor gezond verstand
Nou, het is liefde, liefde, liefde, liefde
Ik ben zo blij, Ik probeer er niet eens tegen te vechten Ik denk dat je moet weten dat ik je nooit zal laten gaan Oh Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan Ik zal je niet laten gaan
Ik heb het gevoel dat je door mijn haar zwemt.
Je weet dat ik altijd aan je denk.
Of is dit liefde, liefde, liefde, liefde, liefde?
Platzak gevoel als een miljonair
Met een schittering in mijn ogen
Of is dit liefde, liefde, liefde, liefde, liefde?
Geen verdediging ik ben te diep voor gezond verstand
Nou, het is liefde, liefde, liefde, liefde
Ik ben zo blij, Ik probeer er niet eens tegen te vechten Ik denk dat je moet weten, dat ik je nooit zal laten gaan
(Brug)
Ik slaap op een wolk die nummer negen heet.
Wandelen op de lucht en staren naar de lucht
Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit zo levend voelde.
Het is alsof je me weer tot leven bracht.
Je deed alle lichten aan, op een of andere manier.
Geen verdediging ik ben te diep voor gezond verstand
Nou, het is liefde, liefde, liefde, liefde