Andy Grammer — Ladies songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ladies" van Andy Grammer.

Songteksten

My mother told me,
She said Andy,
You’ll be a man soon,
So understand me.
Most of this world sees,
Women like candy.
You’ll be a man who,
Will be standing for me.
(Hook)
My sisters, my daughters and wives,
Girls, you will learn are not a shining light.
Dedicate some of your life,
Stand for them all.
Sing it now, me My sisters, my daughters, and wives,
Girls, you will learn are not a shining light.
Dedicate some of your life
You will stand for them all,
Sing it now
Ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
You don’t even have to try.
Oh ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
More than you could realize.
My mother told me,
She said andy,
I know this song may,
Seem demanding.
But I’ll be leaving,
And will be handing,
All of my love to you,
You will be standing for me,
(Hook)
My sisters, my daughters and wives,
Girls, you will learn are not a shining light,
Dedicate some of your lives,
Stand for them all,
Sing it now,
Ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
You don’t even have to try,
Oh ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
More than you could realize.
I’m not sure I’m the best one
To carry this torch,
I’m a mess and my nose is sore
Fallin on my face tryin to Break the norm,
But I still conform.
And I know you see,
The mistakes I make and wait
Patiently, for me to replace them
And I can’t quite seem,
To be the perfect man,
That you needed me to be,
I need you to believe that
I’ll be standing here,
Got my sword, I got my shield.
And you keep ringing in my ear,
Oh lord,
Talking bout me,
(Hook)
My sisters, my daughters, and wives.
Girls you will learn are not a shining light,
Dedicate some of your life,
Stand for them all,
Sing it now ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
You don’t even have to try,
Oh ladies,
You are beautiful, you are beautiful,
More than you could realize.
Ladies,
You are beautiful, you are beautiful, you don’t even have to try,
Sing it ladies
You are beautiful, you are beautiful,
More than you could realize.

Songtekstvertaling

Mijn moeder vertelde het me.,
Ze zei Andy.,
Je zult snel een man zijn.,
Dus begrijp me.
Het grootste deel van deze wereld ziet,
Vrouwen houden van snoep.
Je zult een man zijn die,
Zal voor mij staan.
(Haak)
Mijn zusters, mijn dochters en vrouwen,
Meisjes, jullie zullen leren dat jullie geen stralend licht zijn.
Draag een deel van je leven op.,
Sta voor ze allemaal.
Zing het nu, ik mijn zusters, mijn dochters en vrouwen,
Meisjes, jullie zullen leren dat jullie geen stralend licht zijn.
Draag een deel van je leven op.
Je zult voor hen allen staan.,
Zing het nu.
Dames,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Je hoeft het niet eens te proberen.
Oh dames,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Meer dan je je kunt realiseren.
Mijn moeder vertelde het me.,
Ze zei andy.,
Ik ken dit liedje.,
Lijkt veeleisend.
Maar ik ga weg.,
En zal overhandigen,
Al mijn liefde voor jou,
Jij staat voor mij.,
(Haak)
Mijn zusters, mijn dochters en vrouwen,
Meisjes, jullie zullen leren dat je geen stralend licht Bent.,
Draag een deel van jullie levens op.,
Sta voor ze allemaal,
Zing het nu.,
Dames,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Je hoeft het niet eens te proberen.,
Oh dames,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Meer dan je je kunt realiseren.
Ik weet niet of ik de beste ben.
Om deze fakkel te dragen,
Ik ben een puinhoop en mijn neus doet pijn.
Fallin on my face trying to Break the norm,
Maar ik conformeer me nog steeds.
En ik weet dat je ziet,
De fouten die ik maak en wacht
Wees geduldig, zodat ik ze kan vervangen.
En ik kan niet echt lijken,
Om de perfecte man te zijn,
Dat je me nodig had,
Ik wil dat je gelooft dat
Ik sta hier.,
Ik heb mijn zwaard, mijn schild.
En je blijft in mijn oor rinkelen,
Oh heer,
Praten over mij,
(Haak)
Mijn zussen, mijn dochters en vrouwen.
Meisjes die je zult leren zijn geen stralend licht,
Draag een deel van je leven op.,
Sta voor ze allemaal,
Zing het nu Dames.,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Je hoeft het niet eens te proberen.,
Oh dames,
Je bent mooi, je bent mooi.,
Meer dan je je kunt realiseren.
Dames,
Je bent mooi, je bent mooi, je hoeft het niet eens te proberen.,
Zing het, dames.
Je bent mooi, je bent mooi.,
Meer dan je je kunt realiseren.