Andrea Gibson — Etiquette Leash (feat. Eve Halpern) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Etiquette Leash (feat. Eve Halpern)" van Andrea Gibson.

Songteksten

I want a good heart
I want it to be made of good stuff
I want the stain glass window builder to be my drinking buddy
I want to drink only the punch of a million genderqueer schoolkids taking free
martial arts lessons to survive recess
I stopped calling myself a pacifist when I heard Gandhi told women they should
not physically fight off their rapists
I believe there is such a thing as a non-violent fist
I believe the earth is a woman muzzled, beaten, tied to the cold slinging tracks
I believe the muzzled have every right to rip off the Bible Belt and take it to
the patriarchy’s ass
I know these words are going to get me in trouble
It is never polite to throw back the tear gas
Just like it’s never polite to bring enough life rafts
They crowd the balconies where the wealthy shine their jewels
But sometimes love
Sometimes real love
Is fucking rude
Is interrupting a wedding mid-vow just as the congregation is about to cry
To stand up in your pew to say «is everyone here clear on how diamonds are
mined?»
Hallelujah to every drag queen at Stonewall who made weapons out of her
stiletto shoes
Hallelujah to the Blues keeping the neighborhood awake
To the activist standing in the snow outside of the circus holding a ten foot
photograph of a baby elephant in chains when it’s probably some little kid’s
birthday
Hallelujah to making everyone uncomfortable
To the terrible manners of truth
To refusing to clean the blood off the plate
Bend this spine into a bow I can pull across the cello of my speak up
Love readies its heart’s teeth
Chews through the etiquette lease
Takes down the cellphone tower after millions of people die in wars in the
Congo fighting for the minerals that make our cellphones
Love blows up the dam
Chains itself to the redwood tree
To the capitol building when a trailer of Mexican immigrants are found dead on
the south Texas roadside
Love insists well intentioned white people officially stop calling themselves
colorblind
Insists hope lace its fucking boots
Always calls out the misogynist, racist, homophobic joke
Refuses to be a welcome mat where hate wipes its feet
Love asks questions at the most inappropriate times
Overturns the Defense of Marriage Act then walks a pride parade asking when the
plight of poor single mothers will ignite our hearts into action like that
Love is not polite
Deadlocks our rush hour traffic with a hundred stubborn screaming bikes
Hallelujah to every suffrage movement hunger strike
Hallelujah to insisting they get your pronouns right
Hallelujah to tact never winning our spines
To taking our power all the way back to that first glacier that had to learn
how to swim
To not turning our heads from a single ugly truth
To knowing we live in a time when beauty recruits its models outside the doors
of eating disorder clients
That is not a metaphor
This is not a line to a poem
An Indian farmer walks into a crowd of people and stab himself in his chest to
protest the poisoning of his land
A Buddhist monk burns himself alive on the streets of Saigon
A US soldier hangs himself wearing his enemy’s dog tags around his holy neck
May my heart be as heavy as a tuba in the front row of the Mardi Gras parade
five months after Katrina
May it weigh the weight of the world so it might anchor the sun so it might
hold me to my own light till I am willing to sweat as much as I cry
Till I am willing to press into the clay of our precious lives
A window
Might our grace riot the walls down
May the drought howl us awake
May we rush into the streets to do the work of opening each other’s eyes
May our good hearts forever be too loud to let the neighbors sleep

Songtekstvertaling

Ik wil een goed hart
Ik wil dat het van goed spul is.
Ik wil dat de glazenbouwer mijn drinkmaatje wordt.
Ik wil alleen de punch van een miljoen genderqueer schoolkids drinken.
vechtsport lessen om pauze te overleven
Ik ben gestopt met mezelf een pacifist te noemen toen ik hoorde dat Gandhi vrouwen zei dat ze dat moesten doen.
niet fysiek vechten tegen hun verkrachters.
Ik geloof dat er zoiets bestaat als een geweldloze vuist.
Ik geloof dat de aarde is een vrouw gemuilkorfd, geslagen, vastgebonden aan de koude slingerende sporen
Ik geloof dat de muilkorf alle recht heeft om de Bijbelriem eraf te rukken en het mee te nemen naar
de kont van het patriarchaat
Ik weet dat deze woorden me in de problemen zullen brengen.
Het is nooit beleefd om het traangas terug te gooien.
Net zoals het nooit beleefd is om genoeg reddingsvlotten mee te nemen.
Ze besluipen de balkons waar de rijken hun juwelen schijnen.
Maar soms liefde
Soms echte liefde
Is verdomd onbeschoft.
Is het onderbreken van een bruiloft midden in de gelofte net als de gemeente op het punt staat te huilen
Om op te staan in uw kerkbank te zeggen " is iedereen hier duidelijk over hoe diamanten zijn
mined?»
Halleluja aan elke travestiet in Stonewall die wapens van haar maakte.
stiletto schoenen
Halleluja aan de Blues houdt de buurt wakker
Op de activist die in de sneeuw staat buiten het circus met een drie meter lange
foto van een babyolifant met kettingen als het waarschijnlijk van een klein kind is.
verjaardag
Halleluja om iedereen ongemakkelijk te maken.
Op de verschrikkelijke manieren van de waarheid
Op het weigeren om het bloed van de plaat te halen.
Buig deze ruggengraat in een boog ik kan trekken over de cello van mijn woord omhoog
Liefde bereidt de tanden van het hart
Kauwt door de etiquette lease
Haalt de zendmast neer nadat miljoenen mensen in de oorlog zijn omgekomen.
Congo Vecht voor de mineralen die onze mobiele telefoons maken
Liefde blaast de dam op
Kettingen zichzelf aan de houtboom
Naar het Capitool wanneer een trailer van Mexicaanse immigranten dood gevonden op
de Zuid Texaanse weg
Liefde houdt vol dat goed bedoelde blanken officieel stoppen met zichzelf te noemen.
kleurenblind
Dringt erop aan dat hij z ' n laarzen vastzet.
Roept altijd de vrouwenhater, racistische, homofobe grap uit.
Weigert een welkomsmat te zijn waar haat zijn voeten afveegt
Liefde stelt vragen op de meest ongepaste momenten.
De verdediging van de huwelijkswet tenietdoen en dan een parade houden met de vraag wanneer de
het lot van arme alleenstaande moeders zal ons hart doen ontbranden.
Liefde is niet beleefd
Ons spitsuurverkeer ligt stil met honderd koppige, schreeuwende fietsen.
Halleluja voor elke kiesrecht beweging hongerstaking
Halleluja om aan te dringen dat ze je voornaamwoorden goed hebben.
Halleluja to tact never won our stekels
Om onze kracht terug te brengen naar de eerste gletsjer die moest leren
hoe te zwemmen
Om onze hoofden niet te draaien van een lelijke waarheid
Op de wetenschap dat we leven in een tijd waarin schoonheid haar modellen voor de deur rekruteert.
cliënten van eetstoornissen
Dat is geen metafoor.
Dit is geen regel voor een gedicht.
Een Indiase boer loopt in een menigte mensen en steekt zichzelf in zijn borst om
protesteer tegen de vergiftiging van zijn land
Een boeddhistische monnik verbrandt zichzelf levend in de straten van Saigon.
Een Amerikaanse soldaat hangt zichzelf op met de identiteitsplaatjes van zijn vijand om zijn heilige nek.
Moge mijn hart zo zwaar zijn als een tuba op de eerste rij van de Mardi Gras parade
vijf maanden na Katrina.
Moge het het gewicht van de wereld wegen zodat het de zon kan verankeren zodat het
hou me aan mijn eigen licht tot ik bereid ben om te zweten zoveel als ik huil
Tot ik bereid ben om de klei van ons kostbare leven in te drukken
Window
Zou onze genade de muren naar beneden kunnen trekken
Moge de droogte ons wakker maken
Mogen we de straat op rennen om elkaars ogen te openen?
Moge ons hart voor altijd te luid zijn om de buren te laten slapen.