Aloud — The Last Time songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Last Time" van Aloud.

Songteksten

You say goodbye, my baby
With a heavy heart I’ll let you go
Some things you never count on
Other things are better left unknown
The end will be like the beginning for us
I promise
Hold me close
Tonight may be the last time
Your eyes meet mine
Will be the last time
Greedy men and human nature
Walk the streets and cruise our grocery stores
In the name of pride and justice
They would dare to strip away both
You say goodbye my baby
My heavy heart it grows and grows
Those devils who’d erase you
They don’t know the lengths to which I’d go

Songtekstvertaling

Zeg maar dag, schatje.
Met een zwaar hart laat ik je gaan
Sommige dingen waar je nooit op rekent
Andere dingen kunnen beter onbekend blijven
Het einde zal als het begin voor ons zijn.
Ik beloof het.
Hou me vast.
Vanavond kan de laatste keer zijn
Jouw ogen ontmoeten de mijne.
Zal de laatste keer zijn
Hebzuchtige mensen en menselijke natuur
Door de straten lopen en onze kruidenierswinkels doorkruisen
In naam van trots en rechtvaardigheid
Ze zouden durven om beide weg te halen
Zeg maar dag, schatje.
Mijn zwaar hart groeit en groeit
Die duivels die je zouden wissen
Ze weten niet tot hoever ik zou gaan.