Aloud — The Battle of Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Battle of Love" van Aloud.

Songteksten

It never pays, never pays, never pays
To be nice to a villain
Compromise, compromise, compromise
And they do right on stealing
On the streets, on the streets, on the streets it’s World War III
And the truth is the only thing I’m owed
I keep working for what I’ll never know
This is the battle of love
Love and faith
It’s hard to find, hard to find, hard to find
Find a genuine resistance
That generates, generates, generates
Something other than indifference
In my heart, in my heart, in me heart
Is what’s right and wrong
And the truth is the only thing I’m owed
I keep on working for devils I don’t know
When you’re helpless and hopeless
It causes a certain reaction
To be here in the now at the heart
And the center of action
You gotta give, gotta give, gotta give
Like it’s the latest trend
And your reasons
Your reasons are the seed
Don’t you know
You’re part of a new breed?

Songtekstvertaling

Het betaalt nooit, betaalt nooit, betaalt nooit.
Om aardig te zijn tegen een schurk.
Compromis, compromis, compromis
En ze doen er goed aan om te stelen.
Op straat, op straat, op straat Het is wo III
En de waarheid is het enige waar ik recht op heb.
Ik blijf werken voor wat ik nooit zal weten.
Dit is de strijd van de liefde
Liefde en geloof
Het is moeilijk te vinden, moeilijk te vinden, moeilijk te vinden
Zoek een echt verzet.
Dat genereert, genereert, genereert
Iets anders dan onverschilligheid
In mijn hart, in mijn hart, in mijn hart
Is wat goed en fout is
En de waarheid is het enige waar ik recht op heb.
Ik blijf werken voor duivels ik weet niet
Als je hulpeloos en hopeloos bent
Het veroorzaakt een bepaalde reactie
Om hier te zijn in het nu in het hart
En het centrum van actie
Je moet geven, geven, geven.
Alsof het de laatste trend is.
En uw redenen
Uw redenen zijn het zaad
Weet je dat niet?
Maak je deel uit van een nieuw ras?