Aloud — Darkest Days songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Darkest Days" van Aloud.

Songteksten

Be free of your past
You’ve done nothing wrong
Freedom is as scarce
As the day is long
Stand up tall
Stand up straight
You got nothing to fear
No business being ashamed
Of your love, love, love
Brother, we all need love
To get us through the darkest days to come
Your memories will never fade
A loss is just a debt
That’s left unpaid
Soon one day
It’ll all be gone
It’s a physical world
And a race against time never won
Except for love, love, love
Sister, we all need love
To get us through the darkest days to come
Without love, love, love
Where would we be, my love?
Unarmed against the darkest days to come?
Love, love, love
Honey, we all need love
To get us through the darkest days to come
Without love, love, love
Where would we be, my love?
Unarmed against the darkest days to come
Are these days the darkest days to come?

Songtekstvertaling

Wees vrij van je verleden.
Je hebt niets verkeerd gedaan.
Vrijheid is even schaars
Als de dag lang is
Sta rechtop.
Rechtop staan.
Je hebt niets te vrezen.
Je hoeft je niet te schamen.
Van je liefde, liefde, liefde
Broeder, we hebben allemaal liefde nodig.
Om ons door de donkerste dagen te helpen.
Je herinneringen zullen nooit vervagen.
Een verlies is gewoon een schuld.
Dat is onbetaald gelaten.
Binnenkort op een dag
Het zal allemaal weg zijn.
Het is een fysieke wereld.
En een race tegen de tijd won nooit
Behalve voor liefde, liefde, liefde
Zuster, we hebben allemaal liefde nodig.
Om ons door de donkerste dagen te helpen.
Zonder liefde, liefde, liefde
Waar zouden we zijn, mijn liefste?
Ongewapend tegen de donkerste dagen die komen gaan?
Liefde, liefde, liefde
Schat, we hebben allemaal liefde nodig.
Om ons door de donkerste dagen te helpen.
Zonder liefde, liefde, liefde
Waar zouden we zijn, mijn liefste?
Ongewapend tegen de donkerste dagen die komen gaan
Zijn deze dagen de donkerste dagen die komen?