Aloud — A Light That Shines songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "A Light That Shines" van Aloud.

Songteksten

There is a light
A light that shines
Deep in your heart
But not in mine
You may have what it takes, but
You’ll never know the ache, ‘cause
There is a light
A light that shines
A light that shines
A light that shines
There is a music in my mind
Here in the present
And for all time
You’re the interpreter
Motivation unknown
Still, there’s a music in my mind
In my mind
In my mind
When I feel this exposed
My heartbeat’s a kick drum about to unload
Plotting its escape
Pounding out a sound wave
A complimentary piece
To go from accomplice
To accomplished thief
I’m counting on you, on you
On you
On you
Without remorse
Or regret
Or reserve
No matter the master this madness may serve
I’m counting on you, on you
On you
On you
On you
I’m counting on you
There is a light
A light that shines
Deep in your heart, but not in mine
There is a light
A light that shines
Deep in your heart
But not in
Mine

Songtekstvertaling

Er is een licht
Een licht dat schijnt
Diep in je hart
Maar niet in de mijne.
Je hebt misschien wat nodig is, maar
Je zult nooit de pijn kennen, want
Er is een licht
Een licht dat schijnt
Een licht dat schijnt
Een licht dat schijnt
Er is een muziek in mijn hoofd
Hier in het heden
En voor altijd
Jij bent de tolk.
Motivatie onbekend
Toch is er een muziek in mijn hoofd.
In mijn gedachten
In mijn gedachten
Als ik me zo bloot voel
Mijn hartslag is een drum die op het punt staat uit te laden.
De ontsnapping plannen
Een geluidsgolf eruit rammen
Een gratis stuk
Te gaan van medeplichtige
Op een volmaakte dief.
Ik reken op je.
Op jou.
Op jou.
Zonder wroeging
Of spijt
Of reserve
Het maakt niet uit of de meester deze waanzin kan dienen.
Ik reken op je.
Op jou.
Op jou.
Op jou.
Ik reken op je.
Er is een licht
Een licht dat schijnt
Diep in je hart, maar niet in het mijne.
Er is een licht
Een licht dat schijnt
Diep in je hart
Maar niet in
Mijne