Alex Antonio — Sequels songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sequels" van Alex Antonio.

Songteksten

What if I never cheated? feelings always repeated
Cuz if I told you I loved you I wondered if would mean it?
I told you I didn’t fuck her I wonder if you believed it
Cuz baby you never seen it but baby you were mistreated
And maybe I wasn’t ready for you
We weren’t ready to do the kind of things that made me lie
You would’ve left if you knew
You never wondering if I’m sleeping around
Yeah you supposed to be trusting me but these women around
Be trying to get me aroused
And even though they shouldn’t
I’m thinking with the wrong head
Trying to get what I couldn’t
And I ain’t have no patience only when were mate’in
I ain’t make that ass clap I gave it standing ovation
Ma, don’t you get me? mami you were naive
You trusted me way to much but how is it when you leave
I think about you again and I was it that I deceived you
I guess you wanted love but baby you weren’t equal
Baby we weren’t equal
Baby we weren’t equal
Baby we weren’t equal you wanted part 2 but baby there ain’t no sequels…
What if I never cheated? feelings always repeated
Cuz if I told you I loved you I wondered if I would mean it
Every girl you would trust is every girl that I fucked
No skate my heart is ice and baby there ain’t no puck
Cuz I’m the New Jersey Devil, cuz baby you were mistreated
Baby you never seen it but baby you ain’t believe it
Cuz maybe it was lie but I wasn’t the guy?
While you were waving goodbye I cheated at night
So women could sit where you sat they just sat where sit
I was driven around then coming back when I hit
And after I did this shit I never had no remorse
And it was kind of ironic with parents gettin' divorced
I guess it wasn’t to blame but I wasn’t ashamed
I guess I did it for lyrics and haunted thoughts in my brain
I never let it show I’ll never let it go
And you can hear this song but you’ll never really know
You’ll never really know
You’ll never really know
See bitches that you trusted are bitches that I fucked with
I would text you from my phone while I got my nuts licked
Condoms disappearing out the package that you bought for us
Messages from women that you’d never thought would offer up
Sex as a mistress
And the saddest part is your still friends with them bitches
Baby we were’t equal
Baby we were’t equal

Songtekstvertaling

Wat als ik nooit vals speelde? gevoelens altijd herhaald
Want als ik zei dat ik van je hield, vroeg ik me af of ik het meende?
Ik zei toch dat ik haar niet geneukt heb. ik vraag me af of je het geloofde.
Want baby Je hebt het nooit gezien maar baby Je werd mishandeld
En misschien was ik nog niet klaar voor jou.
We waren nog niet klaar om dingen te doen waardoor ik moest liegen.
Je zou vertrokken zijn als je het wist.
Je vraagt je nooit af of ik met iedereen naar bed ga.
Ja, je zou me moeten vertrouwen maar deze vrouwen in de buurt
Probeer me opgewonden te krijgen.
En ook al zouden ze dat niet moeten doen
Ik denk met het verkeerde hoofd.
Proberen te krijgen wat ik niet kon
En ik heb geen geduld alleen toen we maat waren
Ik heb die Kont niet laten klappen ik gaf hem staande ovatie
Ma, begrijp je me niet? mami, je was naïef.
Je vertrouwde me veel, maar hoe is het als je weggaat?
Als ik weer aan je denk, heb ik je bedrogen.
Ik denk dat je liefde wilde maar baby Je was niet gelijk
Baby we waren niet gelijk
Baby we waren niet gelijk
Baby we waren niet gelijk jij wilde deel 2 Maar baby er is geen vervolg…
Wat als ik nooit vals speelde? gevoelens altijd herhaald
Want als ik je zou zeggen dat ik van je hield, vroeg ik me af of ik het zou menen.
Elk meisje dat je zou vertrouwen is elk meisje dat ik neukte
Geen skate mijn hart is ijs en baby er is geen puck
Want Ik ben de New Jersey duivel, want je bent mishandeld.
Baby you never seen it but baby you ain ' T believe it
Omdat het misschien gelogen was, maar ik was niet de man?
Terwijl jij afscheid nam, speelde ik ' s nachts vals.
Zodat vrouwen konden zitten waar jij zat. ze zaten waar ze zaten.
Ik werd rondgereden toen ik terugkwam toen ik toesloeg.
En nadat ik dit gedaan had, had ik nooit spijt.
En het was best ironisch dat ouders gingen scheiden.
Ik denk dat het niet de schuld was, maar ik schaamde me niet.
Ik denk dat ik het deed voor teksten en spookgedachten in mijn hersenen
Ik laat het nooit zien dat ik het nooit zal laten gaan
En je kunt dit lied horen, maar je zult het nooit echt weten.
Je zult het nooit echt weten.
Je zult het nooit echt weten.
Die wijven die je vertrouwde zijn wijven waar ik mee neukte.
Ik zou je sms ' en met mijn telefoon terwijl ik mijn ballen likte.
Condooms verdwijnen uit het pakje dat je voor ons kocht.
Berichten van vrouwen die je nooit had verwacht.
Seks als minnares
En het droevigste is dat je nog steeds vrienden bent met die wijven.
We waren niet gelijk.
We waren niet gelijk.