Александр Градский — Imagine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Imagine" van Александр Градский.

Songteksten

Imagine there’s no heaven,
It’s easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today…
Imagine there’s no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace…
Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
imane all the people
Sharing all the world…
You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you’ll join us,
And the world will live as one.

Songtekstvertaling

Stel je voor dat er geen hemel is.,
Het is makkelijk als je het probeert.,
Geen hel onder ons.,
Boven ons alleen hemel,
Stel je alle mensen voor.
leven voor vandaag…
Stel je voor dat er geen landen zijn.,
Het is niet moeilijk om te doen,
Niets om voor te doden of te sterven.,
Ook geen religie,
Stel je alle mensen voor.
leven in vrede…
Stel je geen bezit voor.,
Ik vraag me af of je dat kunt.,
Geen behoefte aan hebzucht of honger,
Een broederschap van mensen,
imane alle mensen
De hele wereld delen…
Je kunt zeggen dat ik een dromer ben.,
maar ik ben niet de enige.,
Ik hoop dat je ooit bij ons komt.,
En de wereld zal als één leven.

Videoclip voor het nummer Imagine (Александр Градский)