Александр Градский — Баллада о войне songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Баллада о войне" van Александр Градский.

Songteksten

Море тянет к берегам, а небо к звездам,
Мир наш стар как мир, а все не познан.
Люди, ветры, стаи птичьи, ищут счастья, счастья ищут,
Да, так устроен мир.
Были беды, войны были, стариков и женщин били,
Те просили смерти, смерти — детям, их не мучьте звери,
Верьте, верьте.
Где тот светлый край, где же тот счастливый край,
Где всегда смеяться могут дети.
Мира в мире нет, война всему виной,
Войну убейте люди, войну убейте люди.
Вспомни мать героя сына, восстань из пепла Хиросима,
Покажите ваши раны, рано забывать вас стали.
Рано, рано.
Где тот светлый край, где же тот счастливый край,
Где всегда смеяться могут дети.
Мира в мире нет, война всему виной,
Войну убейте люди, войну убейте люди.

Songtekstvertaling

De zee wordt naar de kusten getrokken, en de hemel naar de sterren,
Onze wereld is zo oud als de wereld, en alles is onbekend.
Mensen, winden, zwermen vogels, op zoek naar geluk, op zoek naar geluk,
Ja, zo werkt de wereld.
Er waren problemen, er waren oorlogen, oude mannen en vrouwen werden geslagen. ,
Zij die om dood en dood vragen aan kinderen, kwelt hen niet.,
Geloof, geloof.
Waar is het heldere land, waar is het gelukkige land,
Waar kinderen altijd kunnen lachen.
Er is geen vrede in de wereld, oorlog is de schuld,
Oorlog doodt mensen, oorlog doodt mensen.
Denk aan de moeder van de held zoon, sta op uit de as van Hiroshima,
Laat je wonden zien, het is te vroeg om je te vergeten.
Vroeg, vroeg.
Waar is het heldere land, waar is het gelukkige land,
Waar kinderen altijd kunnen lachen.
Er is geen vrede in de wereld, oorlog is de schuld,
Oorlog doodt mensen, oorlog doodt mensen.

Videoclip voor het nummer Баллада о войне (Александр Градский)