Alejandra Bayas — Nature Boy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nature Boy" van Alejandra Bayas.

Songteksten

There was a boy,
A very strange enchanted boy,
They say he wandered very far,
Very far
Over land and sea.
A little shy,
And sad of eye,
But very wise was he.
And then one day,
One magic day, he passed my way
And as we spoke of many things,
Fools and kings,
This he said to me
The greatest thing, you´ll ever learn
Is just to love
And be loved
In return
And then one day,
One magic day, he passed my way
And as we spoke of many things,
Fools and kings,
This he said to me
The greatest thing, you´ll ever learn
Is just to love
And be loved
In return
In return, In return, In return, In return

Songtekstvertaling

Er was een jongen.,
Een vreemde betoverde jongen.,
Ze zeggen dat hij ver is afgedwaald.,
Heel ver.
Over land en zee.
Een beetje verlegen.,
En verdrietig van het oog,
Maar heel wijs was hij.
En dan op een dag,
Op een magische dag passeerde hij mijn weg.
En terwijl we over veel dingen spraken,
Dwazen en koningen,
Dat zei hij tegen mij.
Het beste wat je ooit zult leren
Is gewoon om lief te hebben
En bemind worden
In ruil daarvoor
En dan op een dag,
Op een magische dag passeerde hij mijn weg.
En terwijl we over veel dingen spraken,
Dwazen en koningen,
Dat zei hij tegen mij.
Het beste wat je ooit zult leren
Is gewoon om lief te hebben
En bemind worden
In ruil daarvoor
In ruil daarvoor, in ruil, in ruil, in ruil