Ageless Oblivion — Temples songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Temples" van Ageless Oblivion.

Songteksten

Past efforts fought & crumbled as of our frail descendants
Night falls over our kingdom of forgotten souls
An appalling redemption waits behind the gates
Of the rising sun
Our creations, Drones of untold sacrifice
Merely crushed into a fine dust
Their eternal march begins to the chorus of the stagnant
Beckon the dawn of destruction
Mankind’s great repression
Smoke seeps from the temples in which they dwell
We glance at the inglorious structure
Their Temples Of A Transcendent Evolution
Our embodiment, The deathbed to our leaders execution
These times see man meeting his malfunction
A weakness they will use to bludgeon
Such a reckless oblivion ignites a frenzy of sacrifice
To serenade a worthless eternity
Earth shakes to the tremble of a thousand frightened men
A fuel they will burn again & again
The sound of stones thudding into our frail bodies
Pulse hammer force, Machine gun speed
No words can speak the agony we will concede
Smashed to bits torn to fucking shreds
Our entrails contaminate the machines treads
A short sharp violent thrust leaves your insides in your hands
Not a battlefield but a slaughter ground
These godforsaken lands
Our malfunction, a weakness they will use to bludgeon
Such a reckless oblivion ignites a frenzy of sacrifice
To serenade our worthless eternity
And the last breath, For heaving earth
Has become the descent into our expiration
Decomposing reality led us to our embodiment
The aftermath
DESTINED TO BE DEVOURED BY MACHINE

Songtekstvertaling

Eerdere inspanningen vochten en verkruimelden als van onze broze afstammelingen
De nacht valt over ons koninkrijk van Vergeten zielen
Een ontstellende verlossing wacht achter de poorten.
Van de opkomende zon
Onze creaties, Drones van onnoemelijke opoffering
Gewoon tot fijn stof vermalen.
Hun eeuwige Mars begint in het koor van de stagnerende
Wenk aan de dageraad van vernietiging
De grote onderdrukking van de mensheid
Rook sijpelt van de tempels waarin ze wonen
We kijken naar de glorieuze structuur
Hun Tempels Van Een Transcendente Evolutie
Onze belichaming, het sterfbed van onze leiders executie
Deze tijden zien de mens zijn storing tegemoet gaan.
Een zwakte die ze zullen gebruiken om te knuppelen.
Zo ' n roekeloze vergetelheid ontbrandt een razernij van opoffering.
Een serenade voor een waardeloze eeuwigheid
De aarde trilt in de trilling van duizend bange mannen.
Een brandstof zullen ze opnieuw en opnieuw branden
Het geluid van stenen die in onze broze lichamen tuimelen.
Pulshamerkracht, snelheid Machinegeweer
Geen woorden spreken de pijn we zullen toegeven
Aan flarden gescheurd.
Onze ingewanden besmetten de machines.
Een korte scherpe stoot laat je ingewanden in je handen.
Geen slagveld, maar een slachtveld.
Deze godverlaten landen
Onze storing, een zwakte die ze zullen gebruiken om te knuppelen.
Zo ' n roekeloze vergetelheid ontbrandt een razernij van opoffering.
Om een serenade te brengen voor onze waardeloze eeuwigheid.
En de laatste adem, om de aarde te hijsen
Is de afdaling in onze vervaldatum geworden
De ontbindende werkelijkheid leidde ons naar onze belichaming
Nasleep
BESTEMD OM TE WORDEN VERSLONDEN DOOR MACHINE