Agathodaimon — Ill of imaginary guilt songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ill of imaginary guilt" van Agathodaimon.

Songteksten

I gave you light
I seared off the oceans
To show you my devotion
I’ve lived your fright
I wanna be the infamy
I wanna wound your caprice
I need to try your malice
You should tame my misery
I wanna lick your beauty
I wanna scar your sweetened wounds
To reap your rotten fruits
Your loving gotta suit me
Oh, let me be the one
Who sets you free
See how love unveils
Her incomparable mystery
I wanna feel your hungry skin
I wanna be the sacrificed
I’ll make you the holy praised
Whore… Of my radiant sin
I wanna see you sacrificed
I wanna be the hungry skin
To share with you the greatest sin
My holy, capricious whore!
I’ve been kissin' the filth
My tongue’s been bleedin'
I’ve been stealing you a wing
My dark, sinister angel
Oh, let me touch your guilty soul
Let me be your hungry skin
Let me be your thrilling dream
Let me rape your open wounds
Oh, let me see your other face
We belong to the same disgrace
I was the dead you fettered
… You were the angel I raped…

Songtekstvertaling

Ik gaf je licht.
Ik brandde de oceanen af.
Om je mijn toewijding te tonen
Ik heb je angst meegemaakt.
Ik wil de schande zijn
Ik wil je caprice verwonden.
Ik moet je kwaadaardigheid proberen.
Je moet mijn ellende temmen.
Ik wil je schoonheid likken
Ik wil een litteken op je wonden.
Om je rotte vruchten te oogsten
Jouw liefde moet mij passen.
Oh, laat mij degene zijn
Wie laat je vrij
Zie hoe liefde onthult
Haar onvergelijkbare mysterie
Ik wil je hongerige huid voelen.
Ik wil het offer zijn.
Ik zal u de Heilige lof maken.
Hoer ... van mijn stralende zonde
Ik wil dat je opgeofferd wordt.
Ik wil de hongerige huid zijn
Om met u de grootste zonde te delen
Mijn heilige, grillige hoer!
Ik heb het vuil gekust.
Mijn tong bloedt.
Ik heb een vleugel voor je gestolen.
Mijn duistere, sinistere engel
Oh, laat me je schuldige ziel aanraken
Laat me je hongerige huid zijn
Laat me je spannende droom zijn
Laat me je open wonden verkrachten.
Laat me je andere gezicht zien.
We behoren tot dezelfde schande.
Ik was de dode die je geketend hebt.
Jij was de engel die ik verkrachtte.…