Agathodaimon — After dark songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "After dark" van Agathodaimon.

Songteksten

Alone with my shadows I’ve come
To sing the twilight’s hymn every time
A new day dawns onto a place most desirable
Grateful disembodiment
.to pierce some holes into our horizon of perception
Which new imaginations could penetrate thru…
Our dreams will shine like thunder
On a senseless rainy day
Wrapped in the dank breathing
Of both nature and man
The stars look all too near
The senses lie so far
But it’s not the way we fear
It’s more the thing we are
The stars look all too near
The seasons, oh, so dark
It’s not the way we fear
It’s more the way we are
Didn’t pain prove life
With its reasons all hallowed
Didn’t fight prove darkness
With its shadows eclipsed?
.und die Maschine der Welt kehrt zurück…
Auspressend den Lebenssaft aus meinen Knochen
Bin erneut Vergangenheit, ohne Herz, trist und kalt
Die tote Zeit legt ihren kalten Körper auf meine feuchte Haut
.und wird zur Ewigkeit…
Didn’t pain prove life
With its reasons all hallowed
Didn’t light prove darkness
With its shadows eclipsed
Alone with my shadow I’m gone
Still I hear the twilight’s hymn everytime
Life continues its sculptures
Like poetry without rhyme!

Songtekstvertaling

Alleen met mijn schaduwen ben ik gekomen
Om de Twilight ' s hymne elke keer te zingen
Een nieuwe dag breekt aan op een plek die het meest gewenst is
Dankbaar disembodiment
om gaten in onze waarnemingshorizon te doorboren.
Welke nieuwe verbeelding zou kunnen doordringen tot thru…
Onze dromen zullen schijnen als donder
Op een zinloze regenachtige dag
Gewikkeld in de natte ademhaling
Zowel van de natuur als van de mens
De sterren lijken te dichtbij.
De zintuigen liggen tot nu toe
Maar het is niet de manier waarop we vrezen
Het is meer wat we zijn.
De sterren lijken te dichtbij.
The seasons, oh, so dark
Zo zijn we niet bang.
Het is meer zoals we zijn.
Heeft pijn het leven niet bewezen?
Met zijn redenen geheiligd
Ik heb niet gevochten om de duisternis te bewijzen.
Met verduisterde schaduwen?
.und die Maschine der Welt kehrt zurück…
Gunstig den Lebensaft aus meinen Knochen
Bin erneut Vergangenheit, ohne Herz, trist und kalt
Die tote Zeit legt ihren kalten Körper auf meine feuchte Haut
.und wird zur Ewigkeit…
Heeft pijn het leven niet bewezen?
Met zijn redenen geheiligd
Het licht heeft de duisternis niet bewezen.
Waarvan de schaduwen verduisterd zullen wezen.
Alleen met mijn schaduw ben ik weg
Toch hoor ik het lied van de schemering elke keer
Het leven gaat door met zijn sculpturen
Als poëzie zonder rijm!