Against The Fire — Multitude of Reasons songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Multitude of Reasons" van Against The Fire.

Songteksten

show me a knife and ill show you conversation.
this isnt love, no its interrogation
so, uh, girl what are you doing here?
what are you doing here?
im sorry, so sorry, so sorry, i did.
no, i don’t know what this has become,
some learn and i’ve learned we’re done.
locked doors, no keys to the apartment.
oh, stop
nobody knows
summer nights are always lonely,
i can tell youre holding something
i don’t believe a word that you say
if youd understand,
that im not the type of boy with great demands,
but youre just that type of girl
if youd understand,
that im only looking out to lend a hand,
but youre not that kind of girl.
what did you say to me to make me bleed so hard?
now i’m calling the guards,
cause i don’t know what you’re doing here.
what are you doing here?
and we’ll break down the door,
and we’ll break every bone in your body,
bone in your body.

Songtekstvertaling

toon me een mes en Ik zal je een gesprek laten zien.
dit is geen liefde, geen verhoor.
wat doe jij hier?
wat doe jij hier?
het spijt me, het spijt me, het spijt me.
Nee, Ik weet niet wat dit geworden is.,
sommigen leren en ik heb geleerd dat we klaar zijn.
gesloten deuren, geen sleutels van het appartement.
Oh, stop.
niemand weet het.
zomeravonden zijn altijd eenzaam,
ik zie dat je iets vasthoudt.
ik geloof geen woord van wat je zegt.
als je het begrijpt,
dat ik niet het type jongen met grote eisen,
maar jij bent precies dat soort meisje.
als je het begrijpt,
dat ik alleen maar een handje wil helpen,
maar zo ' n meisje ben je niet.
wat zei je tegen me om me zo hard te laten bloeden?
nu roep ik de bewakers.,
want ik weet niet wat je hier doet.
wat doe jij hier?
en we breken de deur in,
en we breken elk Bot in je lichaam.,
Bot in je lichaam.