After the Fight — Video Sex Tape songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Video Sex Tape" van After the Fight.

Songteksten

We made of for down
But we are get up
Hold your hand of Malaysia
After the rain come the sun
We made of for down
But we are get up
Hold your hand of Malaysia
After the rain come the sun
When life gets cold and skys on blue
Youre not alone Im here for you
My brothers and sisters will see you throughly
Made of for down
Lovely all get up
Hold your hand of Malaysia
After the rain come the sun
We have the task we must get through
Culture and wisdom must live in you
The way of our feel should live in you
From the rising of the sun
Together we are one
We are stronger
Stronger for ever
From the rising of the sun
Together we are one
We are stronger
Stronger forever
We made of for down
But we all get up
Hold your hand of Malaysia
After the rain come the sun
We made of for down
But we all get up
Hold your hand of Malaysia
Hold your hand of Malaysia
Hold your hand of Malaysia
After the rain come the sun
After the rain come the sun
So keep your hand of Malaysia
By Mofaz

Songtekstvertaling

We maakten van for down
Maar we staan op
Hou je hand van Maleisië vast.
Na de regen komt de zon
We maakten van for down
Maar we staan op
Hou je hand van Maleisië vast.
Na de regen komt de zon
Als het leven koud wordt en op blauw vliegt
Je bent niet alleen. Ik ben hier voor jou.
Mijn broers en zussen zullen je door en door zien.
Gemaakt van voor down
Mooi allemaal opstaan.
Hou je hand van Maleisië vast.
Na de regen komt de zon
We hebben de taak waar we doorheen moeten.
Cultuur en wijsheid moeten in je leven
De manier van ons gevoel zou in jou moeten leven.
Van de opkomst van de zon
Samen zijn we een
We zijn sterker.
Sterker voor altijd
Van de opkomst van de zon
Samen zijn we een
We zijn sterker.
Voor altijd sterker
We maakten van for down
Maar we staan allemaal op.
Hou je hand van Maleisië vast.
Na de regen komt de zon
We maakten van for down
Maar we staan allemaal op.
Hou je hand van Maleisië vast.
Hou je hand van Maleisië vast.
Hou je hand van Maleisië vast.
Na de regen komt de zon
Na de regen komt de zon
Dus hou je hand van Maleisië
Door Mofaz