Aeon Zen — The Demise Of The Fifth Sun songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Demise Of The Fifth Sun" van Aeon Zen.

Songteksten

Fire blooms in the mighty churning sky
Illuminates a thousand vacant eyes
High above, a cry begins to sound
Ashes fall from the black sky above
Far away from here, under light of a crimson moon
Gods and men wage a war
From the burning fields to the rivers flowing darkest red
Holy fire raining down
Time runs in circles from the past
Seven death has reached us now at last
Try to run, but the darkness will still come
Owls sing death, calling out their song as one
Running from the cities, from the ruins, to the killing ground
Holy fire, raining down
Day is night, night is day, cinders fill the air
Gods and men wage a war
As their wings rise up to the heavens
And their eyes burning in the night
As we run, running from the ending of all time
And they ride into the light
My heart will always be with you:
I love you, but fear I must go
Heed the warning signs
As the tale starts to unfold
Part of the greatest story ever told
Hear their broken screams as my wrath begins to fall
Will no one ever hear our cries as the deity stands tall?
Another victim dies…
A storm begins to gather in the cavern
Awakening, the altar consumed with fire
Strange chanting fills the air with cold
The ancient rites invoked
Summon the beast of old
Rising up from the darkness, feeling power start to grow
Breaking chains that confined me as the blood begins to flow
Soldiers pause in their bitter struggle, all eyes turn towards the sky
As it burns above, the fire starts to die
Raining fire, blood and thunder, leaving ashes in its wake:
All that’s left now is darkness, as the earth begins to shake
Come to set all the world on fire, ending this destructive trend
The gods of war, fate and fire bringing flames of the end
Life is a constant quest for reason
(Feeling power start to grow)
Death is the final chance of redemption
(As the blood begins to flow)
Worlds collide, realise the prophecy
Only time to feel the pain as the whole world dies
(The demise of the fifth sun)
There’s no hope of redemption
As their wings rise up to the heavens
And their eyes, burning in the night
As we run, running from the ending of all time
And they ride into the light
Into the light
Far away from here under light of a crimson moon
Gods and men wage a war
From the burning fields to the rivers flowing darkest red
Holy fire, raining down
Running from the cities, from the ruins, to the killing ground
Holy fire, raining down
Day is night, night is day, cinders fill the air
Gods and men wage a war
As their wings rise up to the heavens
And their eyes, burning in the night
As we run, running from the ending of all time
And they ride into the light
As their wings rise up to the heavens
And their eyes, burning in the night
As we run, running from the ending of all time
And they ride into the light
My heart will always be with you:
I love you, I shouldn’t have gone
Heed the warning signs
Now my tale can never be told
This is the end — the world has now gone cold…

Songtekstvertaling

Het vuur bloeit in de kolkende hemel.
Verlicht duizend lege ogen.
Hoog boven, begint een schreeuw te klinken
As valt uit de zwarte hemel boven
Ver weg van hier, onder licht van een karmozijnrode maan
Goden en mensen voeren oorlog.
Van de brandende velden tot de rivieren stromend Donkerrood
Holy fire raining down
De tijd loopt in cirkels van het verleden
Zeven doden hebben ons eindelijk bereikt.
Probeer te vluchten, maar de duisternis zal nog steeds komen.
Uilen zingen de dood, roepen hun lied als een
Wegrennen van de steden, van de ruïnes, naar de moordplek
Holy fire, raining down
Dag is nacht, nacht is dag, sintels vullen de lucht
Goden en mensen voeren oorlog.
Als hun vleugels oprijzen naar de hemel
En hun ogen branden in de nacht.
Terwijl we rennen, wegrennen van het einde der tijden
En ze rijden het licht in
Mijn hart zal altijd bij je zijn:
Ik hou van je, maar ik moet gaan.
Let op de waarschuwingssignalen
Als het verhaal begint te ontvouwen
Deel van het beste verhaal ooit verteld
Hoor hun gebroken geschreeuw als mijn toorn begint te vallen
Zal niemand ooit onze kreten horen als de godheid groot is?
Een ander slachtoffer sterft.…
Een storm begint zich te verzamelen in de grot.
Ontwaken, het altaar verteerd door vuur
Vreemd gezang vult de lucht met kou
De oude rituelen aangeroepen
Roep het oude beest op.
Opstaan uit de duisternis, het gevoel dat macht begint te groeien
Het breken van kettingen die me vastbinden terwijl het bloed begint te stromen
Soldaten pauzeren in hun bittere strijd, alle ogen draaien naar de hemel
Als het boven brandt, begint het vuur te sterven.
Het regent vuur, bloed en donder, laat as achter in zijn kielzog:
Alles wat er nu nog over is, is duisternis, als de aarde begint te schudden.
Kom om de hele wereld in brand te steken, deze destructieve trend te beëindigen
De goden van oorlog, lot en vuur brengen vlammen van het einde
Het leven is een constante zoektocht naar rede.
(Het gevoel dat de kracht begint te groeien)
De dood is de laatste kans op verlossing.
(Als het bloed begint te stromen)
Werelden botsen, realiseren de profetie
De enige tijd om de pijn te voelen als de hele wereld sterft
(De ondergang van de vijfde zon)
Er is geen hoop op verlossing.
Als hun vleugels oprijzen naar de hemel
En hun ogen branden in de nacht.
Terwijl we rennen, wegrennen van het einde der tijden
En ze rijden het licht in
In het licht
Ver weg van hier onder het licht van een karmozijnrode maan
Goden en mensen voeren oorlog.
Van de brandende velden tot de rivieren stromend Donkerrood
Holy fire, raining down
Wegrennen van de steden, van de ruïnes, naar de moordplek
Holy fire, raining down
Dag is nacht, nacht is dag, sintels vullen de lucht
Goden en mensen voeren oorlog.
Als hun vleugels oprijzen naar de hemel
En hun ogen branden in de nacht.
Terwijl we rennen, wegrennen van het einde der tijden
En ze rijden het licht in
Als hun vleugels oprijzen naar de hemel
En hun ogen branden in de nacht.
Terwijl we rennen, wegrennen van het einde der tijden
En ze rijden het licht in
Mijn hart zal altijd bij je zijn:
Ik hou van je, ik had niet moeten gaan.
Let op de waarschuwingssignalen
Nu kan mijn verhaal nooit verteld worden.
Dit is het einde-de wereld is nu koud geworden…