Aeon Zen — Into The Infinite songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Into The Infinite" van Aeon Zen.

Songteksten

Here lies the truth
You hereby agree to review the cost
For your possible future that’s lost
Continue through the void
(Justify) your judgement, your actions
The choices you’ve made
(Testify) to what you’ve become
(Confess) all of your sins to me
Here lies the truth, shown through you, torn in two
Join me, you’ll see how we agree, so now tell me:
Do you try to break through to nothing?
After the storm dies down
It’s clear to see the answers
No longer disguised from view
Take back what’s said to you
Here lies the truth shown through you
You’ll be set free, let go from me
You will submit into the infinite

Songtekstvertaling

Hier ligt de waarheid.
U stemt ermee in de kosten te herzien
Voor je mogelijke toekomst die verloren is.
Ga verder door de leegte
Uw oordeel, uw daden
De keuzes die je hebt gemaakt
Over wat je geworden bent.
Al je zonden aan mij
Hier ligt de waarheid, getoond door jou, verscheurd in twee
Ga met me mee, je zult zien hoe we het eens zijn, dus vertel me nu:
Probeer je door te breken tot niets?
Als de storm voorbij is.
Het is duidelijk om de antwoorden te zien.
Niet langer vermomd uit het zicht
Neem terug wat er tegen je gezegd is.
Hier ligt de waarheid die door jou getoond wordt.
Laat me los.
Je zult je onderwerpen aan het oneindige.