Aeon Zen — Heavens Falling songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Heavens Falling" van Aeon Zen.

Songteksten

Look and see the sky’s dark horizon
Time to run from this past foregone
Shadows crawl over the ground
Light fading from the sky’s last moments of life
Try and find the peace within this tempest
As all time now fades away
Now let the full force consume the beauty
Without knowing the full effect
Silence screams at the sky, yet there’s no reply
Growing sense of dismay from the light of day
Cynics run over the sky
Try and hide from the heavens falling
Shadows crawl over the ground
Light fading from the sky’s last moments
In the centre of this mind
We will see the world defined
Draw the cold white silent earth in your eyes
Hope may try, under lies
Burn the sky in your eyes
Cynics run over the sky
Try and hide from the heavens falling
Shadows crawl over the ground
Light fading from the sky’s last moments
Look and see the sky’s calm horizon
Time is now on your side

Songtekstvertaling

Kijk en zie de donkere horizon van de hemel
Tijd om te vluchten voor dit verleden.
Schaduwen kruipen over de grond.
Licht vervaagt uit de laatste levensmomenten van de hemel
Probeer vrede te vinden in deze Storm.
Zoals alle tijd vervaagt
Laat de volle kracht nu de schoonheid consumeren
Zonder het volledige effect te kennen
Stilte schreeuwt naar de hemel, maar er is geen antwoord
Groeiend gevoel van ontsteltenis van het daglicht
Cynici rennen door de lucht
Probeer je te verbergen voor de hemel die valt
Schaduwen kruipen over de grond.
Licht vervaagt uit de laatste momenten van de hemel
In het midden van deze geest
We zullen de wereld gedefinieerd zien
Trek de koude witte stille aarde in je ogen
Hoop kan proberen, onder leugens.
Brand de lucht in je ogen
Cynici rennen door de lucht
Probeer je te verbergen voor de hemel die valt
Schaduwen kruipen over de grond.
Licht vervaagt uit de laatste momenten van de hemel
Kijk en zie de kalme horizon van de hemel
De tijd is nu aan jouw kant.