Aeon Zen — Existence songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Existence" van Aeon Zen.

Songteksten

Tomorrow brings the promise of existence
As the choices we need never end
There’s no reason, there’s no end in sight
There’s no peaceful destruction within
All through life you’re falling off the edge of dreams
Into the centre of your soul
All you’ve learned and all you hide
It is what you are inside
All your lies and all you try
Cannot save yourself from time
Deep inside, forever lost
The chains hold it in place
As the rivers flow, into the seas
They wash away my soul
Hold it in place, seasons change;
They pass away, as they can never stay
Hear now, the silent call to end it all
The rage burns my mind games
Consumed by flames, left behind, you find:
All you’ve learned and all you hide
It is what you are inside
All your lies and all you try
Cannot save yourself from time
All you’ve learned and all you hide
It is what you are inside
All your lies and all you try
Cannot save yourself from time
All you have and all you hide
It is what you are inside
All the truth will help you find
Is that you’ve been left behind

Songtekstvertaling

Morgen brengt de belofte van het bestaan
Als de keuzes die we nooit hoeven te eindigen
Er is geen reden, er is geen einde in zicht
Er is geen vreedzame vernietiging binnen.
Door het hele leven val je van de rand van de dromen
In het midden van je ziel
Alles wat je hebt geleerd en alles wat je verbergt
Het is waar je in zit.
Al je leugens en alles wat je probeert
Kan jezelf niet redden van de tijd
Diep van binnen, voor altijd verloren
De kettingen houden het op zijn plaats
Als de rivieren stromen, in de zeeën
Ze wassen mijn ziel weg.
Hou het op zijn plaats, seizoenen veranderen;
Ze sterven, omdat ze nooit kunnen blijven
Hoor nu, de Stille oproep om het allemaal te beëindigen
De woede verbrandt mijn gedachtenspelletjes.
Verteerd door vlammen, achtergelaten, vind je:
Alles wat je hebt geleerd en alles wat je verbergt
Het is waar je in zit.
Al je leugens en alles wat je probeert
Kan jezelf niet redden van de tijd
Alles wat je hebt geleerd en alles wat je verbergt
Het is waar je in zit.
Al je leugens en alles wat je probeert
Kan jezelf niet redden van de tijd
Alles wat je hebt en alles wat je verbergt
Het is waar je in zit.
Alle waarheid zal je helpen zoeken.
Is dat je bent achtergelaten