Aeon Zen — Blinded Rain songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Blinded Rain" van Aeon Zen.

Songteksten

flash, grow and fade away.
Lives run on rails, crawling lights show,
flash, grow and fade away.
Streets in amber glow
Streets in amber glow
Streets in amber glow.
They stare in wonder, blinded rain slows,
slips, pools and flows away.
Rust clings born broken, twisted cracks grow,
split, fray and wear away, wear away.
Dark shadows whisper, sights seen fall,
rise, combine then sink below.
Time fades inwards, coiled leaves still flow,
flash, fade and grow away.
Streets in amber glow
Streets in amber glow.
Streets in amber glow
Streets in amber glow.
Days last glow slipping away
and leaving the world in shade.
Shade.

Songtekstvertaling

flits, groei en vervagen.
Levens lopen op rails, kruipende lichten,
flits, groei en vervagen.
Straten in amber glow
Straten in amber glow
Straten in amber glow.
Ze staren in verwondering, verblindende regen vertraagt,
uitglijden, plassen en stromen weg.
Roest, gebroken geboren, verwrongen scheuren groeien.,
split, fray en slijt weg, slijt weg.
Donkere schaduwen fluisteren, zichten zien vallen,
sta op, combineer en zink dan naar beneden.
De tijd vervaagt naar binnen, opgerolde bladeren stromen nog steeds,
flash, fade and grow away.
Straten in amber glow
Straten in amber glow.
Straten in amber glow
Straten in amber glow.
Dagen Laatste gloed die wegglijdt
en de wereld in de schaduw laten.
Schaduw.