Adam F. — The Tree Knows Everything (Feat. Tracey Thorn) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Tree Knows Everything (Feat. Tracey Thorn)" van Adam F..

Songteksten

Looking back on the memories
And the ways we used to live
I remember that old sign to London
By the river 'cross from the bridge
At seven the bell used to ring
From up on the hill
We’ve moved on from yesterday
Time back then stood still
Call to the children come in
They’d hide and relentlessly sin
The baby that cried
Would be masked by the wind
And you’d open your arms
And hold me close in
And we thought and we thought
With our love and own piece of mind
And we fought and we fought
We didn’t understand
But the tree wasn’t blind
Movin' on from yesterday
Let it pass you by
But the tree knows everything
Movin' on from yesterday
Gonna let you go 'n' pass you by
But the tree knows everything
Knows everything
Looking back on the memories
And the ways we used to live
I remember that old sign to London
By the river 'cross from the bridge
At seven the light would go out
Down at the mill
We’ve moved on from yesterday
Time back then stood still
Call to the children come in
They’d hide and relentlessly sin
The baby that cried
Would be masked
By the wind
And you’d open your arms
And hold me close in
And we thought and we thought
With our love and own piece of mind
And we fought and we fought
We didn’t understand
But the tree wasn’t blind

Songtekstvertaling

Terugkijkend op de herinneringen
En de manier waarop we leefden
Ik herinner me dat oude bord naar Londen
Bij de rivier over de brug
Om zeven uur rinkelde de bel.
Vanaf de heuvel
We zijn verder gegaan van gisteren.
Toen stond de tijd stil.
Roep de kinderen op.
Ze zouden zich verbergen en meedogenloos zondigen.
De baby die huilde
Zou worden gemaskeerd door de wind
En je zou je armen openen
En hou me dichtbij
En we dachten en dachten
Met onze liefde en eigen stukje geest
En we vochten en vochten
We begrepen het niet.
Maar de boom was niet blind.
Movin ' on from yesterday
Laat het je voorbij gaan.
Maar de boom weet alles.
Movin ' on from yesterday
Ik zal je laten gaan en je voorbij laten gaan.
Maar de boom weet alles.
Weet alles
Terugkijkend op de herinneringen
En de manier waarop we leefden
Ik herinner me dat oude bord naar Londen
Bij de rivier over de brug
Om zeven uur zou het licht uitgaan.
Bij de molen.
We zijn verder gegaan van gisteren.
Toen stond de tijd stil.
Roep de kinderen op.
Ze zouden zich verbergen en meedogenloos zondigen.
De baby die huilde
Zou gemaskerd zijn
Bij de wind
En je zou je armen openen
En hou me dichtbij
En we dachten en dachten
Met onze liefde en eigen stukje geest
En we vochten en vochten
We begrepen het niet.
Maar de boom was niet blind.