AC the Promoter — Impossible songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Impossible" van AC the Promoter.

Songteksten

You know.
This is so hard for me to do
But just thinking about you hurts me inside
You were so special to me baby
But i gotta tell you…
Sometimes at night when im lying in my bed
I can feel the warmth of you body but its just in my head
Im not thinking about the arguments
But what was unsaid
Now that your gone babygirl
My life is so dead
So many things are happenin
That you couldnt even imagin
And i have no body to turn to because of what happened
Its an emptyness that Im trying to over come
And the more i think about it the less i get done
I regret not letting you know how i truely felt
I wish i just had one more chance.
To tell you how i fell
In love with you after that first date
How i realized that you were my soul mate
No Matter what i do No Matter where i go It seems impossible to find
Anybody else to take your place
Cause your my spanish fly
I was driving in town when i came across that spot
We always used to go everytime that we fought
I found myself sitting down right in front of that tree
Where we would always lay down. just you and me Ive been avoiding this place for such a long time
Because it just brings back the memories of you being mine
And its not that i want to forget about you being in my life
It just feels like my heart is being stabbed by a knife
A year goes by and I never thanked the man up above
For the angel he sent me Who introduced me to love
Mi Princesista spanish fly
If you were right here
I would tell you i love you
With a wispher in your ear
My Spanish fly youll always be in my eyes
You had my heart from the start
And had me feeling paralized
The love ive felt i can never explain
And now that love is gone
And im trying to maintain
Thoughts of you running through my head On the daily
The kind to buzz me out
And it gots me going crazyy
A part of me is missing because you make me whole
To find another love like you is impossible

Songtekstvertaling

Je weet wel.
Dit is zo moeilijk voor mij om te doen
Maar aan jou denken doet me van binnen pijn.
Je was zo speciaal voor me.
Maar ik moet je zeggen…
Soms ' s nachts als ik in mijn bed lig
Ik voel de warmte van je lichaam, maar het zit gewoon in mijn hoofd.
Ik denk niet aan de argumenten
Maar wat niet gezegd werd
Nu dat je verdwenen meisje
Mijn leven is zo dood.
Er gebeuren zoveel dingen.
Dat kun je je niet eens voorstellen.
En ik heb geen lichaam om naar toe te gaan vanwege wat er gebeurd is.
Het is een empty die ik probeer over te komen
En hoe meer ik erover nadenk, hoe minder ik gedaan word.
Het spijt me dat ik je niet heb laten weten hoe ik me echt voelde.
Ik wou dat ik nog één kans had.
Om je te vertellen hoe ik viel
Verliefd op je na die eerste date.
Hoe ik me realiseerde dat je mijn zielsverwant was.
Het maakt niet uit wat ik doe waar ik ook heen ga het lijkt onmogelijk om te vinden
Iemand anders om je plaats in te nemen
Want je mijn spaanse vlieg
Ik reed in de stad toen ik die plek tegenkwam.
We gingen altijd als we vochten.
Ik zat voor die boom.
Waar we altijd lagen. alleen jij en ik zijn deze plek al zo lang aan het ontwijken.
Omdat het de herinneringen oproept dat je van mij bent.
En het is niet dat Ik wil vergeten dat jij in mijn leven bent.
Het voelt alsof mijn hart wordt gestoken door een mes.
Er gaat een jaar voorbij en ik heb de man daarboven nooit bedankt.
Voor de engel die hij me stuurde die me voorstelde om lief te hebben
Mi Princesista Spaanse vlieg
Als je hier was
Ik zou zeggen dat ik van je hou.
Met een wispher in je oor
Mijn spaanse vlieg je zult altijd in mijn ogen zijn
Je had mijn hart vanaf het begin.
En liet me zich paralized voelen.
De liefde die ik voelde kan ik nooit verklaren
En nu is de liefde weg
En ik probeer te handhaven
Gedachten dat je door mijn hoofd rent op de daily
Het soort dat me uitzoemt
En ik word er gek van.
Een deel van mij ontbreekt omdat jij me heel maakt.
Een andere liefde als jij vinden is onmogelijk.