Abney Park — Follow Me If You Want to Live songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Follow Me If You Want to Live" van Abney Park.

Songteksten

Locked up like a prison inmate
While the rules your wardens dictate
If you think you’re feeling jaded
Think the current times are faded
If you’ve got a care to give
Then join me in the skies above
We’re headed somewhere else
Follow me if you want to live
If you’ve seen horizons burning
If you’ve felt a desperate yearning
Time is running through the sieve
Fill up your nap sack
And throw it on your back
Follow me if you want to live
Locked up like a prison inmate
While the rules your wardens dictate
Thick and thin and tired of debate
It’s time to live
I have seen a life that’s better
Flown the skies in every weather
My story you should not misgive
Don’t stay chained to all your toils
Your prison guards you have to foil
If you want to live
Fighters standing on the right
While to the left the want to fight
And neither’s ready to forgive
So join me in the skies above
We’re headed some where else
Follow me if you want to live
Locked up like a prison inmate
While the rules your wardens dictate
Thick and thin and tired of debate
It’s time to live
If you think you’re feeling jaded
Think the current times are faded
If you’ve got a care to give
Then join me in the skies above
We’re headed somewhere else
Follow me if you want to live
If you’ve seen horizons burning
If you’ve felt a desperate yearning
Time is running through the sieve
Fill up your nap sack
And throw it on your back
Follow me if you want to live
Locked up like a prison inmate
While the rules your wardens dictate
Thick and thin and tired of debate
It’s time to live
Locked up like a prison inmate
While the rules your wardens dictate
Thick and thin and tired of debate
It’s time to live

Songtekstvertaling

Opgesloten als een gevangene.
Terwijl de regels die uw bewakers dicteren
Als je denkt dat je afgestompt bent
Denk dat de huidige tijden vervaagd zijn.
Als je een zorg te geven
Voeg je dan bij mij in de lucht boven
We gaan ergens anders heen.
Volg me als je wilt blijven leven.
Als je horizons hebt zien branden
Als je een wanhopig verlangen hebt gevoeld
De tijd loopt door de zeef
Vul je slaapzak.
En gooi het op je rug
Volg me als je wilt blijven leven.
Opgesloten als een gevangene.
Terwijl de regels die uw bewakers dicteren
Dik en dun en moe van het debat
Het is tijd om te leven.
Ik heb een beter leven gezien.
Vloog de lucht in elk weer
Mijn verhaal moet je niet vergissen.
Blijf niet vastgeketend aan al je zwoegen.
Je cipiers moet je uitschakelen.
Als je wilt leven
Vechters aan de rechterkant
Terwijl naar links de wil om te vechten
En geen van beide is klaar om te vergeven.
Dus voeg je bij mij in de lucht boven
We gaan ergens anders heen.
Volg me als je wilt blijven leven.
Opgesloten als een gevangene.
Terwijl de regels die uw bewakers dicteren
Dik en dun en moe van het debat
Het is tijd om te leven.
Als je denkt dat je afgestompt bent
Denk dat de huidige tijden vervaagd zijn.
Als je een zorg te geven
Voeg je dan bij mij in de lucht boven
We gaan ergens anders heen.
Volg me als je wilt blijven leven.
Als je horizons hebt zien branden
Als je een wanhopig verlangen hebt gevoeld
De tijd loopt door de zeef
Vul je slaapzak.
En gooi het op je rug
Volg me als je wilt blijven leven.
Opgesloten als een gevangene.
Terwijl de regels die uw bewakers dicteren
Dik en dun en moe van het debat
Het is tijd om te leven.
Opgesloten als een gevangene.
Terwijl de regels die uw bewakers dicteren
Dik en dun en moe van het debat
Het is tijd om te leven.